BTK - energia s. r. o.
Hradská 1/a, Bratislava - mestská časť Vrakuňa
Dátum: 12.12.2022
BTK - energia s. r. o.
Hradská 1/a, Bratislava - mestská časť Vrakuňa
Dátum: 29.12.2022
BTK - energia s. r. o.
Hradská 1/a, Bratislava - mestská časť Vrakuňa
Dátum: 16.05.2023
BTK - energia s. r. o.
Hradská 1/a, Bratislava - mestská časť Vrakuňa
Dátum: 21.12.2023
BUČINA ZVOLEN, a.s.
Lučenecká cesta 2266/6, Zvolen
Dátum: 07.09.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0292/2017/T (PDF)
BUČINA ZVOLEN, a.s.
Lučenecká cesta 2266/6, Zvolen
Dátum: 16.12.2016
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0165/2021/T (PDF)
BUČINA ZVOLEN, a.s.
Lučenecká cesta 2266/6, Zvolen
Dátum: 06.12.2022
BUKOCEL, a.s.
Hencovská 2073, Hencovce
Dátum: 03.11.2017
Poznámka: Zmena var. a fixnej zložky ceny
BUKOCEL, a.s.
Hencovská 2073, Hencovce
Dátum: 06.09.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0118/2017/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0037/2018/T (PDF)
BUKOCEL, a.s.
Hencovská 2073, Hencovce
Dátum: 10.11.2016
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0037/2018/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0196/2021/T (PDF)
BUKOCEL, a.s.
Hencovská 2073, Hencovce
Dátum: 19.12.2022
BUKÓZA ENERGO, a. s.
Hencovská 2073, Hencovce
Dátum: 23.01.2018
Poznámka: Zmena var. zložky ceny
BUKÓZA ENERGO, a. s.
Hencovská 2073, Hencovce
Dátum: 03.11.2017
Poznámka: Zmena var. a fixnej zložky ceny
BUKÓZA ENERGO, a. s.
Hencovská 2073, Hencovce
Dátum: 06.09.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0115/2017/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0036/2018/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0136/2018/T (PDF)
BUKÓZA ENERGO, a. s.
Hencovská 2073, Hencovce
Dátum: 10.11.2016
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0036/2018/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0136/2018/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0197/2021/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0345/2022/T (PDF)
BUKÓZA ENERGO, a. s.
Hencovská 2073, Hencovce
Dátum: 19.12.2022
BUKÓZA ENERGO, a. s.
Hencovská 2073, Hencovce
Dátum: 19.09.2022
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0115/2017/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0036/2018/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0136/2018/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0197/2021/T (PDF)
BYHOS, spol. s r.o.
Mlynská 20, Stropkov
Dátum: 18.11.2020
Poznámka:
BYHOS, spol. s r.o.
Mlynská 20, Stropkov
Dátum: 15.12.2016
Poznámka: mení rozhodnutia číslo 0074/2017/T [PDF]
BYHOS, spol. s r.o.
Mlynská 20, Stropkov
Dátum: 22.10.2018
Poznámka: mení rozhodnutia číslo 0074/2017/T [PDF]