BIOPLYN HOROVCE 3, s. r. o.
106, Horovce
Dátum: 10.12.2020
Poznámka:
BioREn BB s.r.o.
Sládkovičova 9, Bratislava
Dátum: 11.11.2016
Poznámka:
BioREn s. r. o.
Sládkovičova 9, Bratislava
Dátum: 11.11.2016
Poznámka:
BPC s.r.o.
Jahodná 3369/9, Poprad
Dátum: 14.09.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0182/2017/T (PDF)
BPC s.r.o.
Štefanovičova 12, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 30.11.2016
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0284/2021/T (PDF)
BPS BORCOVA, s.r.o.
14, Borcová
Dátum: 08.11.2016
Poznámka:
BPS BORCOVA, s.r.o.
Trnavská cesta 106, Bratislava - mestská časť Ružinov
Dátum: 22.11.2022
BPS Hubice, s. r. o.
Hraničná 55, Bratislava
Dátum: 23.11.2016
Poznámka:
BPS Juh, s. r. o.
Sládkovičova 9, Bratislava
Dátum: 11.11.2016
Poznámka:
BPS Ladomirová, s. r. o.
J. Hagaru 9, Bratislava
Dátum: 31.10.2016
Poznámka:
BPS Lipová 1 s.r.o.
M. Bercsényiho 316/28, Tvrdošovce
Dátum: 06.09.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0040/2017/T (PDF)
BPS Lipová 1 s.r.o.
M. Bercsényiho 316/28, Tvrdošovce
Dátum: 03.11.2016
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0219/2021/T (PDF)
BPS Lipová 1 s.r.o.
M. Bercsényiho 316/28, Tvrdošovce
Dátum: 28.11.2022
BPS Myjava, s. r. o.
Sládkovičova 9, Bratislava
Dátum: 11.11.2016
Poznámka:
BPS Senec, s. r. o.
Sládkovičova 9, Bratislava
Dátum: 11.11.2016
Poznámka:
BPS Sintava, s. r. o.
Sládkovičova 9, Bratislava
Dátum: 11.11.2016
Poznámka:
BPS Sladkovicovo, s. r. o.
Sládkovičova 9, Bratislava
Dátum: 11.11.2016
Poznámka:
BPS Veľké Ripňany s.r.o.
Narcisová 54, Nitra
Dátum: 13.09.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0224/2017/T (PDF)
BPS Veľké Ripňany s.r.o.
Narcisová 54, Nitra
Dátum: 28.11.2016
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0334/2021/T (PDF)
BPS Veľké Turovce, s. r. o.
Poštová 29, Veľký Biel
Dátum: 18.11.2016
Poznámka: