Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
Južné nábrežie 13, Košice
Dátum: 01.08.2018
Poznámka: Zmena variabilnej zložky
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
Južné nábrežie 13, Košice
Dátum: 06.09.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0329/2017/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0094/2018/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0162/2018/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0189/2019/T (PDF)
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
Južné nábrežie 13, Košice
Dátum: 22.12.2016
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0094/2018/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0162/2018/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0189/2019/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0173/2021/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0363/2021/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0185/2022/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0346/2022/T (PDF)
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
Južné nábrežie 13, Košice
Dátum: 11.12.2017
Poznámka: Zmena var. a fixnej zložky ceny
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
Južné nábrežie 13, Košice
Dátum: 25.10.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0329/2017/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0094/2018/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0162/2018/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0189/2019/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0173/2021/T (PDF)
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
Južné nábrežie 13, Košice
Dátum: 17.01.2022
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0329/2017/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0094/2018/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0162/2018/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0189/2019/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0173/2021/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0363/2021/T (PDF)
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
Južné nábrežie 13, Košice
Dátum: 27.09.2022
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0329/2017/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0094/2018/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0162/2018/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0189/2019/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0173/2021/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0363/2021/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0185/2022/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
Južné nábrežie 13, Košice
Dátum: 21.12.2022
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0149/2024/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
Južné nábrežie 13, Košice
Dátum: 13.12.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0245/2023/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
Bytový podnik Myjava spol. s r.o.
8. apríla 372/1, Myjava
Dátum: 09.11.2020
Poznámka: Zmena rozhodnutia č.0010/2017/T
Bytový podnik Myjava spol. s r.o.
Partizánska 292/39, Myjava
Dátum: 10.11.2017
Poznámka: Zmena variabilnej zložky ceny-nárast ceny ZP
Bytový podnik Myjava spol. s r.o.
Partizánska 292/39, Myjava
Dátum: 29.11.2018
Poznámka: Zmena variabilnej a fixnej zložky ceny tepla.
Bytový podnik Myjava spol. s r.o.
Partizánska 292/39, Myjava
Dátum: 28.10.2016
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0051/2018/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0094/2019/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0032/2021/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0023/2022/T (PDF)
Bytový podnik Myjava spol. s r.o.
Partizánska 292/39, Myjava
Dátum: 09.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0010/2017/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0051/2018/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0094/2019/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0032/2021/T (PDF)
Bytový podnik Myjava spol. s r.o.
8. apríla 372/1, Myjava
Dátum: 19.12.2022
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0090/2024/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
Bytový podnik Myjava spol. s r.o.
8. apríla 372/1, Myjava
Dátum: 12.12.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0176/2023/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
Bytový podnik Námestovo, s.r.o.
Bernolákova 390/14, Námestovo
Dátum: 18.11.2020
Poznámka: Zmena rohhonutia č. 0003/2017/T
Bytový podnik Námestovo, s.r.o.
Bernolákova 390/14, Námestovo
Dátum: 30.11.2018
Poznámka: Zmena variabilnej a fixnej zložky ceny tepla.
Bytový podnik Námestovo, s.r.o.
Bernolákova 390/14, Námestovo
Dátum: 30.11.2017
Poznámka: Zmena variabilnej zložky ceny-nárast ceny ZP
Bytový podnik Námestovo, s.r.o.
Bernolákova 390/14, Námestovo
Dátum: 08.12.2016
Poznámka: