A.En. Gas a. s.
Dúbravca 5, Martin
Dátum: 06.10.2020
Poznámka: zmena rozhodnutia č. 0032/2017/P zo dňa 14. 11. 2016 v znení rozhodnutia č. 0009/2019/P zo dňa 21. 11. 2018
Dodávka zraniteľným odberateľom
A.En. Gas a. s.
Dúbravca 5, Martin
Dátum: 21.11.2018
Poznámka: Toto rozhodnutie mení rozhodnutie č. 0032/2017/P
Dodávka zraniteľným odberateľom
A.En. Gas a. s.
Dúbravca 5, Martin
Dátum: 14.11.2016
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
A.En. Slovensko s.r.o.
Dúbravca 5, Martin
Dátum: 06.10.2020
Poznámka: zmena rozhodnutia č. 0010/2019/P zo dňa 22. 11. 2018 v znení rozhodnutia č. 0003/2020/P zo dňa 22. 10. 2019
Dodávka zraniteľným odberateľom
A.En. Slovensko s.r.o.
Dúbravca 5, Martin
Dátum: 22.10.2019
Poznámka: Toto rozhodnutie mení rozhodnutie č. 0010/2019/P
Dodávka zraniteľným odberateľom
A.En. Slovensko s.r.o.
Dúbravca 5, Martin
Dátum: 22.11.2018
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0003/2020/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0008/2021/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0057/2022/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0091/2022/P (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
A.En. Slovensko s.r.o.
Dúbravca 5, Martin
Dátum: 07.12.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0010/2019/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0003/2020/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0008/2021/P (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
A.En. Slovensko s.r.o.
Dúbravca 5, Martin
Dátum: 24.03.2022
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0010/2019/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0003/2020/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0008/2021/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0057/2022/P (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
A2 EXIM, spol. s r.o.
Trnavská cesta 1033 , Leopoldov
Dátum: 18.08.2023
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0040/2024/P (PDF)
Distribúcia
Zverejňované údaje (PDF)
A2 EXIM, spol. s r.o.
Trnavská cesta 1033 , Leopoldov
Dátum: 24.01.2024
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0101/2023/P (PDF)
Distribúcia
Zverejňované údaje (PDF)
AQUAGAS SERVIS s. r. o.
Námestie Andreja Hlinku 3, Bratislava - mestská časť Rača
Dátum: 22.11.2021
Poznámka: Pripojenie
AQUAGAS SERVIS s. r. o.
Námestie Andreja Hlinku 3, Bratislava - mestská časť Rača
Dátum: 22.11.2021
Poznámka: Distribúcia
AQUAGAS SERVIS s. r. o.
Námestie Andreja Hlinku 3, Bratislava - mestská časť Rača
Dátum: 16.12.2019
Poznámka: Distribúcia
AQUAGAS SERVIS s. r. o.
Námestie Andreja Hlinku 3, Bratislava - mestská časť Rača
Dátum: 13.01.2020
Poznámka: Pripojenie
AQUAGAS SERVIS s. r. o.
Námestie Andreja Hlinku 3, Bratislava - mestská časť Rača
Dátum: 13.02.2023
Poznámka: DistribúciaZverejňované údaje (PDF)
AQUAGAS SERVIS s. r. o.
Námestie Andreja Hlinku 3, Bratislava - mestská časť Rača
Dátum: 13.02.2023
Poznámka: PripojenieZverejňované údaje (PDF)
Bratislavská spoločnosť pre správu majetku, s.r.o.
Vajnorská ulica 135, Bratislava
Dátum: 27.12.2022
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
Bratislavská spoločnosť pre správu majetku, s.r.o.
Vajnorská ulica 135, Bratislava
Dátum: 25.01.2023
Poznámka: DistribúciaZverejňované údaje (PDF)
Bratislavská spoločnosť pre správu majetku, s.r.o.
Vajnorská ulica 135, Bratislava
Dátum: 08.11.2023
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
CA TRADE, s.r.o.
Osloboditeľov 37, Košice
Dátum: 01.12.2016
Poznámka: Distribúcia