FORGAS spol. s r.o.
Mlynská 1323, Smižany
Dátum: 09.09.2016
Poznámka: Distribúcia
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7/A, Bratislava
Dátum: 08.11.2017
Poznámka: Rozhodnutie mení rozhodnutie č. 0043/2017/P
Dodávka zraniteľným odberateľom
TWINLOGY s. r. o.
Závodská cesta 2945/38, Žilina
Dátum: 15.10.2018
Poznámka: Toto rozhodnutie mení rozhodnutie č. 0037/2017/P v znení rozhodnutia č. 0004/2018/P
Dodávka zraniteľným odberateľom
ENERGOTRENS, s.r.o.
Súvoz 1, Trenčín
Dátum: 09.10.2019
Poznámka: zmena rozhodnutia č. 0009/2017/P zo dňa 21. 10. 2016 v znení rozhodnutia č. 0006/2018/P zo dňa 11.12.2017 a rozhodnutia č. 0017/2019/P zo dňa 29. 11. 2018
Dodávka zraniteľným odberateľom
Istrochem Reality, a.s.
Nobelova 34, Bratislava
Dátum: 01.10.2020
Poznámka: zmena rozhodnutia č. 0040/2017/P v znení rozhodnutia č. 0021/2019/P
Dodávka zraniteľným odberateľom
ENERGOTRENS, s.r.o.
Súvoz 1, Trenčín
Dátum: 08.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0009/2017/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0006/2018/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0017/2019/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0001/2020/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0023/2021/P (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
COMAX - TT, a.s.
Coburgova 84, Trnava
Dátum: 20.12.2022
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel, Košice
Dátum: 07.11.2023
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
ČEZ Slovensko, s.r.o.
Mlynské nivy 48, Bratislava
Dátum: 09.09.2016
Poznámka: Distribúcia
ENERGOSAM, s.r.o.
Ul. kpt. M.Uhra 57/3, Myjava
Dátum: 10.11.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0008/2019/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0012/2021/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0069/2022/P (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o.
nám. Dr. Alberta Schweitzera 194, Stará Turá
Dátum: 22.10.2018
Poznámka: Toto rozhodnutie mení rozhodnutie č. 0018/2017/P
Dodávka zraniteľným odberateľom
ENERGOTRENS, s.r.o.
Súvoz 1, Trenčín
Dátum: 09.10.2019
Poznámka: zmena rozhodnutia č. 0049/2017/P zo dňa 30. 11. 2016
Distribúcia
KORD Slovakia, a.s.
Partizánska 73, Bánovce nad Bebravou
Dátum: 01.10.2020
Poznámka: zmena rozhodnutia č. 0025/2017/P v znení rozhodnutia č. 0027/2019/P
Dodávka zraniteľným odberateľom
CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o.
nám. Dr. Alberta Schweitzera 194, Stará Turá
Dátum: 08.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0018/2017/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0002/2019/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0033/2021/P (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18/7555, Piešťany
Dátum: 20.12.2022
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6, Bratislava
Dátum: 07.11.2023
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0048/2024/P (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
Priemyselný park Poprad, s.r.o.
Priemyselná 4947, Poprad - Matejovce
Dátum: 21.09.2016
Poznámka: Distribúcia
DNV ENERGO, a.s.
Lieskovec 803/80, Dubnica nad Váhom
Dátum: 20.11.2017
Poznámka: Rozhodnutie mení rozhodnutie číslo 0015/2017/P
Dodávka zraniteľným odberateľom
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18/7555, Piešťany
Dátum: 19.11.2018
Poznámka: Toto rozhodnutie mení rozhodnutie č. 0063/2017/P
Dodávka zraniteľným odberateľom
A.En. Slovensko s.r.o.
Dúbravca 5, Martin
Dátum: 22.10.2019
Poznámka: Toto rozhodnutie mení rozhodnutie č. 0010/2019/P
Dodávka zraniteľným odberateľom