BEZ TRANSFORMÁTORY, a.s.
Rybničná 40, Bratislava
Dátum: 29.12.2016
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0214/2017/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
BEZ TRANSFORMÁTORY, a.s.
Rybničná 40, Bratislava
Dátum: 18.12.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0067/2019/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0098/2020/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0232/2021/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0193/2022/E (PDF)
Distribúcia
BEZ TRANSFORMÁTORY, a.s.
Rybničná 40, Bratislava
Dátum: 29.12.2016
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0342/2017/E (PDF)
Distribúcia
BEZ TRANSFORMÁTORY, a.s.
Rybničná 40, Bratislava
Dátum: 20.01.2022
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0030/2018/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0067/2019/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0098/2020/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0232/2021/E (PDF)
Distribúcia
BEZ TRANSFORMÁTORY, a.s.
Rybničná 40, Bratislava
Dátum: 19.12.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0171/2023/E bolo zmenené rozhodnutím číslo 0229/2024/E [PDF]
Distribúcia
BEZ TRANSFORMÁTORY, a.s.
Rybničná 40, Bratislava
Dátum: 13.02.2024
Poznámka: Pripojovacie poplatky
BEZ TRANSFORMÁTORY, a.s.
Rybničná 40, Bratislava
Dátum: 31.01.2024
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0229/2024/E mení rozhodnutie číslo 0171/2023/E [PDF]
Distribúcia
BIOELEKTRO ENERGY 3 s. r. o.
Hviezdoslavova 168/168, Ladce
Dátum: 06.12.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0209/2018/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0131/2019/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0050/2020/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0010/2021/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
BIOELEKTRO ENERGY 3 s. r. o.
Hviezdoslavova 168/168, Ladce
Dátum: 25.01.2021
Poznámka: mení rozhodnutia číslo 0081/2018/E [PDF]
Distribúcia
BIOELEKTRO ENERGY 3 s. r. o.
Hviezdoslavova 168/168, Ladce
Dátum: 17.12.2019
Poznámka: mení rozhodnutia číslo 0081/2018/E [PDF]
Distribúcia
BIOELEKTRO ENERGY 3 s. r. o.
Hviezdoslavova 168/168, Ladce
Dátum: 25.11.2019
Poznámka: mení rozhodnutia číslo 0209/2018/E [PDF]
Dodávka zraniteľným odberateľom
BIOELEKTRO ENERGY 3 s. r. o.
Hviezdoslavova 168/168, Ladce
Dátum: 13.12.2018
Poznámka: mení rozhodnutia číslo 0081/2018/E [PDF]
Distribúcia
BIOELEKTRO ENERGY 3 s. r. o.
Hviezdoslavova 168/168, Ladce
Dátum: 28.11.2018
Poznámka: mení rozhodnutia číslo 0209/2018/E [PDF]
Dodávka zraniteľným odberateľom
BIOELEKTRO ENERGY 3 s. r. o.
Hviezdoslavova 168/168, Ladce
Dátum: 23.11.2020
Poznámka: Mení rozhodnutie číslo 0209/2018/E [PDF], v znení rozhodnutia číslo 0131/2019/E [PDF], v znení rozhodnutia číslo 0050/2020/E [PDF]
Dodávka zraniteľným odberateľom
BIOELEKTRO ENERGY 3 s. r. o.
Hviezdoslavova 168/168, Ladce
Dátum: 08.01.2018
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0131/2019/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0050/2020/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0010/2021/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0062/2022/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
BIOELEKTRO ENERGY 3 s. r. o.
Hviezdoslavova 168/168, Ladce
Dátum: 18.12.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0146/2019/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0151/2020/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0120/2021/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0122/2022/E (PDF)
Distribúcia
BIOELEKTRO ENERGY 3 s. r. o.
Hviezdoslavova 168/168, Ladce
Dátum: 02.03.2017
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0209/2018/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
BIOELEKTRO ENERGY 3 s. r. o.
Hviezdoslavova 168/168, Ladce
Dátum: 13.12.2016
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0227/2017/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
BIOELEKTRO ENERGY 3 s. r. o.
Hviezdoslavova 168/168, Ladce
Dátum: 30.03.2017
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0081/2018/E (PDF)
Distribúcia
BIOELEKTRO ENERGY 3 s. r. o.
Hviezdoslavova 168/168, Ladce
Dátum: 27.01.2022
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0081/2018/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0146/2019/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0151/2020/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0120/2021/E (PDF)
Distribúcia