BM Energy, s.r.o.
Lamač 6780, Bratislava
Dátum: 28.11.2018
Poznámka: mení rozhodnutia číslo 0031/2018/E [PDF]
Distribúcia
BM Energy, s.r.o.
Lamač 6780, Bratislava
Dátum: 13.11.2018
Poznámka: mení rozhodnutia číslo 0282/2017/E [PDF]
Dodávka zraniteľným odberateľom
BM Energy, s.r.o.
Lamač 6780, Bratislava
Dátum: 05.04.2017
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0031/2018/E (PDF)
Distribúcia
BM Energy, s.r.o.
Lamač 6780, Bratislava
Dátum: 12.12.2016
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0282/2017/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
BM Energy, s.r.o.
Lamač 6780, Bratislava
Dátum: 18.12.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0068/2019/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0099/2020/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0183/2021/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0177/2022/E (PDF)
Distribúcia
BM Energy, s.r.o.
Lamač 6780, Bratislava
Dátum: 09.03.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0056/2019/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0013/2020/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0011/2021/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0037/2022/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
BM Energy, s.r.o.
Lamač 6780, Bratislava
Dátum: 29.12.2016
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0338/2017/E (PDF)
Distribúcia
BM Energy, s.r.o.
Lamač 6780, Bratislava
Dátum: 19.01.2022
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0031/2018/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0068/2019/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0099/2020/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0183/2021/E (PDF)
Distribúcia
BM Energy, s.r.o.
Lamač 6780, Bratislava
Dátum: 20.12.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0214/2023/E bolo zmenené rozhodnutím číslo 0189/2024/E [PDF]
Distribúcia
BPS Čečejovce, družstvo
Paňovská 7/530, Čečejovce
Dátum: 04.01.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0177/2018/E v znení rozhodnutia č. 0245/2019/E v znení rozhodnutia č. 0239/2020/E
Distribúcia
BPS Čečejovce, družstvo
Paňovská 7/530, Čečejovce
Dátum: 19.04.2017
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0177/2018/E (PDF)
Distribúcia
BPS Čečejovce, družstvo
Paňovská 7/530, Čečejovce
Dátum: 17.12.2018
Poznámka: mení rozhodnutia číslo 0177/2018/E [PDF]
Distribúcia
BPS Čečejovce, družstvo
Paňovská 7/530, Čečejovce
Dátum: 17.12.2019
Poznámka: mení rozhodnutia číslo 0177/2018/E [PDF]
Distribúcia
BPS Čečejovce, družstvo
Paňovská 7/530, Čečejovce
Dátum: 19.12.2017
Poznámka: v znení rozhodnutí číslo: 0245/2019/E [PDF], 0239/2020/E [PDF]
Distribúcia
BPS Čečejovce, družstvo
Paňovská 7/530, Čečejovce
Dátum: 24.01.2022
Poznámka: Distribúcia
BPS Čečejovce, družstvo
Paňovská 7/530, Čečejovce
Dátum: 19.12.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0137/2023/E bolo zmenené rozhodnutím číslo 0230/2024/E [PDF]
Distribúcia
Bratislavská spoločnosť pre správu majetku, s.r.o.
Vajnorská ulica 135, Bratislava
Dátum: 24.01.2022
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0058/2018/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0094/2019/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0121/2020/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0201/2021/E (PDF)
Distribúcia
Bratislavská spoločnosť pre správu majetku, s.r.o.
Vajnorská ulica 135, Bratislava
Dátum: 19.12.2022
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
Bratislavská spoločnosť pre správu majetku, s.r.o.
Vajnorská ulica 135, Bratislava
Dátum: 09.11.2023
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
Bratislavská spoločnosť pre správu majetku, s.r.o.
Vajnorská ulica 135, Bratislava
Dátum: 21.12.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0269/2023/E bolo zmenené rozhodnutím číslo 0242/2024/E [PDF]
Distribúcia