ARJ Servis, s.r.o.
Továrenská 2, Michalovce
Dátum: 08.01.2018
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0264/2019/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0051/2020/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0005/2021/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0040/2022/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
ARJ Servis, s.r.o.
Továrenská 2, Michalovce
Dátum: 03.03.2017
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0208/2018/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
ARJ Servis, s.r.o.
Továrenská 2, Michalovce
Dátum: 19.04.2017
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0128/2018/E (PDF)
Distribúcia
ARJ Servis, s.r.o.
Továrenská 2, Michalovce
Dátum: 31.01.2017
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0258/2017/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
ARJ Servis, s.r.o.
Továrenská 2, Michalovce
Dátum: 24.01.2022
Poznámka: Distribúcia
ARJ Servis, s.r.o.
Továrenská 2, Michalovce
Dátum: 19.12.2022
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
ARJ Servis, s.r.o.
Továrenská 2, Michalovce
Dátum: 06.11.2023
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
ARJ Servis, s.r.o.
Továrenská 2, Michalovce
Dátum: 19.12.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0145/2023/E bolo zmenené rozhodnutím číslo 0235/2024/E [PDF]
Distribúcia
ARJ Servis, s.r.o.
Továrenská 2, Michalovce
Dátum: 31.01.2024
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0235/2024/E mení rozhodnutie číslo 0145/2023/E [PDF]
Distribúcia
ARJ Servis, s.r.o.
Továrenská 2, Michalovce
Dátum: 09.02.2024
Poznámka: Pripojovacie poplatky
BAMIPA, s.r.o.
Továrenská 1219, Bošany
Dátum: 21.01.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0029/2018/E v znení rozhodnutia č. 0066/2019/E v znení rozhodnutia č. 0097/2020/E
Distribúcia
BAMIPA, s.r.o.
Továrenská 1219, Bošany
Dátum: 11.11.2020
Poznámka: Mení rozhodnutie číslo 0261/2017/E [PDF], v znení rozhodnutia číslo 0039/2019/E [PDF], v znení rozhodnutia číslo 0010/2020/E [PDF]
Dodávka zraniteľným odberateľom
BAMIPA, s.r.o.
Dopravná 2097, Topoľčany
Dátum: 12.12.2019
Poznámka: mení rozhodnutia číslo 0029/2018/E [PDF]
Distribúcia
BAMIPA, s.r.o.
Dopravná 2097, Topoľčany
Dátum: 14.11.2019
Poznámka: mení rozhodnutia číslo 0261/2017/E [PDF]
Dodávka zraniteľným odberateľom
BAMIPA, s.r.o.
Dopravná 2097, Topoľčany
Dátum: 28.11.2018
Poznámka: mení rozhodnutia číslo 0029/2018/E [PDF]
Distribúcia
BAMIPA, s.r.o.
Dopravná 2097, Topoľčany
Dátum: 19.11.2018
Poznámka: mení rozhodnutia číslo 0261/2017/E [PDF]
Dodávka zraniteľným odberateľom
BAMIPA, s.r.o.
Dopravná 2097, Topoľčany
Dátum: 31.03.2017
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0029/2018/E (PDF)
Distribúcia
BAMIPA, s.r.o.
Dopravná 2097, Topoľčany
Dátum: 29.12.2016
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0261/2017/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
BAMIPA, s.r.o.
Dopravná 2097, Topoľčany
Dátum: 29.12.2016
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0346/2017/E (PDF)
Distribúcia
BAMIPA, s.r.o.
Dopravná 2097, Topoľčany
Dátum: 18.12.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0066/2019/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0097/2020/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0132/2021/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0191/2022/E (PDF)
Distribúcia