Arcos FM SK, s.r.o.
Toryská 5, Košice - mestská časť Západ
Dátum: 24.01.2022
Poznámka: Distribúcia
Arcos FM SK, s.r.o.
Toryská 5, Košice - mestská časť Západ
Dátum: 20.01.2022
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0028/2018/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0065/2019/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0096/2020/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0137/2021/E (PDF)
Distribúcia
Arcos FM SK, s.r.o.
Toryská 5, Košice - mestská časť Západ
Dátum: 04.07.2022
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0028/2018/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0065/2019/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0096/2020/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0137/2021/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0192/2022/E (PDF)
Distribúcia
Arcos FM SK, s.r.o.
Toryská 5, Košice - mestská časť Západ
Dátum: 20.12.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0120/2023/E bolo zmenené rozhodnutím číslo 0203/2024/E [PDF]
Distribúcia
Arcos FM SK, s.r.o.
Toryská 5, Košice - mestská časť Západ
Dátum: 19.12.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0121/2023/E bolo zmenené rozhodnutím číslo 0204/2024/E [PDF]
Distribúcia
Arcos FM SK, s.r.o.
Toryská 5, Košice - mestská časť Západ
Dátum: 20.12.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0228/2023/E bolo zmenené rozhodnutím číslo 0202/2024/E [PDF]
Distribúcia
Arcos FM SK, s.r.o.
Toryská 5, Košice - mestská časť Západ
Dátum: 26.01.2024
Poznámka: Distribúcia
Arcos FM SK, s.r.o.
Toryská 5, Košice - mestská časť Západ
Dátum: 26.01.2024
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0202/2024/E mení rozhodnutie číslo 0228/2023/E [PDF]
Distribúcia
Arcos FM SK, s.r.o.
Toryská 5, Košice - mestská časť Západ
Dátum: 26.01.2024
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0204/2024/E mení rozhodnutie číslo 0121/2023/E [PDF]
Distribúcia
Arcos FM SK, s.r.o.
Toryská 5, Košice - mestská časť Západ
Dátum: 09.02.2024
Poznámka: Pripojovacie poplatky
Arcos FM SK, s.r.o.
Toryská 5, Košice - mestská časť Západ
Dátum: 09.02.2024
Poznámka: Pripojovacie poplatky
Arcos FM SK, s.r.o.
Toryská 5, Košice - mestská časť Západ
Dátum: 09.02.2024
Poznámka: Pripojovacie poplatky
ARJ Servis, s.r.o.
Továrenská 2, Michalovce
Dátum: 02.12.2021
Poznámka: Rozhodnutie mení rozhodnutie číslo 0208/2018/E
Dodávka zraniteľným odberateľom
ARJ Servis, s.r.o.
Továrenská 2, Michalovce
Dátum: 18.01.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0128/2018/E v znení rozhodnutia č. 0194/2019/E v znení rozhodnutia č. 0094/2020/E
Distribúcia
ARJ Servis, s.r.o.
Továrenská 2, Michalovce
Dátum: 10.11.2020
Poznámka: mení rozhodnutia číslo 0208/2018/E [PDF]
Dodávka zraniteľným odberateľom
ARJ Servis, s.r.o.
Továrenská 2, Michalovce
Dátum: 16.12.2019
Poznámka: mení rozhodnutia číslo 0128/2018/E [PDF]
Distribúcia
ARJ Servis, s.r.o.
Továrenská 2, Michalovce
Dátum: 25.11.2019
Poznámka: mení rozhodnutia číslo 0208/2018/E [PDF]
Dodávka zraniteľným odberateľom
ARJ Servis, s.r.o.
Továrenská 2, Michalovce
Dátum: 15.01.2019
Poznámka: mení rozhodnutia číslo 0208/2018/E [PDF]
Dodávka zraniteľným odberateľom
ARJ Servis, s.r.o.
Továrenská 2, Michalovce
Dátum: 10.12.2018
Poznámka: mení rozhodnutia číslo 0128/2018/E [PDF]
Distribúcia
ARJ Servis, s.r.o.
Továrenská 2, Michalovce
Dátum: 18.12.2017
Poznámka: v znení rozhodnutí číslo: 0194/2019/E [PDF], 0094/2020/E [PDF]
Distribúcia