ALFA FACILITY MANAGEMENT s.r.o.
Technická 7, Bratislava
Dátum: 28.11.2018
Poznámka: mení rozhodnutia číslo 0027/2018/E [PDF]
Distribúcia
ALFA FACILITY MANAGEMENT s.r.o.
Technická 7, Bratislava
Dátum: 25.05.2017
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0079/2018/E (PDF)
Distribúcia
ALFA FACILITY MANAGEMENT s.r.o.
Technická 7, Bratislava
Dátum: 18.12.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0144/2019/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0149/2020/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0118/2021/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0120/2022/E (PDF)
Distribúcia
ALFA FACILITY MANAGEMENT s.r.o.
Technická 7, Bratislava
Dátum: 18.12.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0063/2019/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0095/2020/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0230/2021/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0190/2022/E (PDF)
Distribúcia
ALFA FACILITY MANAGEMENT s.r.o.
Technická 7, Bratislava
Dátum: 25.04.2017
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0027/2018/E (PDF)
Distribúcia
ALFA FACILITY MANAGEMENT s.r.o.
Technická 7, Bratislava
Dátum: 31.01.2022
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0079/2018/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0144/2019/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0149/2020/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0118/2021/E (PDF)
Distribúcia
ALFA FACILITY MANAGEMENT s.r.o.
Technická 7, Bratislava
Dátum: 20.01.2022
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0027/2018/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0063/2019/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0095/2020/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0230/2021/E (PDF)
Distribúcia
ALFA FACILITY MANAGEMENT s.r.o.
Technická 7, Bratislava
Dátum: 19.12.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0216/2023/E bolo zmenené rozhodnutím číslo 0228/2024/E [PDF]
Oprava rozhodnutia číslo 0216/2023/E
Distribúcia
ALFA FACILITY MANAGEMENT s.r.o.
Technická 7, Bratislava
Dátum: 19.12.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0181/2023/E bolo zmenené rozhodnutím číslo 0227/2024/E [PDF]
Distribúcia
Arcos FM SK, s.r.o.
Toryská 5, Košice - mestská časť Západ
Dátum: 31.01.2022
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0080/2018/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0145/2019/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0150/2020/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0119/2021/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0320/2021/E (PDF)
Distribúcia
Arcos FM SK, s.r.o.
Pražská 502, Košice
Dátum: 24.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0080/2018/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0145/2019/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0150/2020/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0119/2021/E (PDF)
Distribúcia
Arcos FM SK, s.r.o.
Toryská 5, Košice - mestská časť Západ
Dátum: 21.01.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0028/2018/E v znení rozhodnutia č. 0065/2019/E v znení rozhodnutia č. 0096/2020/E
Distribúcia
Arcos FM SK, s.r.o.
Toryská 5, Košice - mestská časť Západ
Dátum: 18.01.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0127/2018/E v znení rozhodnutia č. 0193/2019/E v znení rozhodnutia č. 0103/2020/E
Distribúcia
Arcos FM SK, s.r.o.
Toryská 5, Košice - mestská časť Západ
Dátum: 26.01.2021
Poznámka: mení rozhodnutia číslo 0080/2018/E [PDF]
Distribúcia
Arcos FM SK, s.r.o.
Pražská 502, Košice
Dátum: 16.12.2019
Poznámka: mení rozhodnutia číslo 0127/2018/E [PDF]
Distribúcia
Arcos FM SK, s.r.o.
Pražská 502, Košice
Dátum: 16.12.2019
Poznámka: mení rozhodnutia číslo 0080/2018/E [PDF]
Distribúcia
Arcos FM SK, s.r.o.
Pražská 502, Košice
Dátum: 12.12.2019
Poznámka: mení rozhodnutia číslo 0028/2018/E [PDF]
Distribúcia
Arcos FM SK, s.r.o.
Toryská 5, Košice - mestská časť Západ
Dátum: 10.12.2018
Poznámka: mení rozhodnutia číslo 0127/2018/E [PDF]
Distribúcia
Arcos FM SK, s.r.o.
Toryská 5, Košice - mestská časť Západ
Dátum: 13.12.2018
Poznámka: mení rozhodnutia číslo 0080/2018/E [PDF]
Distribúcia
Arcos FM SK, s.r.o.
Toryská 5, Košice
Dátum: 28.11.2018
Poznámka: mení rozhodnutia číslo 0028/2018/E [PDF]
Distribúcia