ALFA FACILITY MANAGEMENT s.r.o.
Technická 7, Bratislava
Dátum: 31.01.2024
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0227/2024/E mení rozhodnutie číslo 0181/2023/E [PDF]
Distribúcia
ALFA FACILITY MANAGEMENT s.r.o.
Technická 7, Bratislava
Dátum: 31.01.2024
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0228/2024/E mení rozhodnutie číslo 0216/2023/E [PDF]
Distribúcia
ALFA FACILITY MANAGEMENT s.r.o.
Technická 7, Bratislava
Dátum: 08.02.2024
Poznámka: Pripojovacie poplatky
Arcos FM SK, s.r.o.
Toryská 5, Košice - mestská časť Západ
Dátum: 31.01.2022
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0080/2018/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0145/2019/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0150/2020/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0119/2021/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0320/2021/E (PDF)
Distribúcia
Arcos FM SK, s.r.o.
Pražská 502, Košice
Dátum: 24.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0080/2018/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0145/2019/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0150/2020/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0119/2021/E (PDF)
Distribúcia
Arcos FM SK, s.r.o.
Toryská 5, Košice - mestská časť Západ
Dátum: 21.01.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0028/2018/E v znení rozhodnutia č. 0065/2019/E v znení rozhodnutia č. 0096/2020/E
Distribúcia
Arcos FM SK, s.r.o.
Toryská 5, Košice - mestská časť Západ
Dátum: 18.01.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0127/2018/E v znení rozhodnutia č. 0193/2019/E v znení rozhodnutia č. 0103/2020/E
Distribúcia
Arcos FM SK, s.r.o.
Toryská 5, Košice - mestská časť Západ
Dátum: 26.01.2021
Poznámka: mení rozhodnutia číslo 0080/2018/E [PDF]
Distribúcia
Arcos FM SK, s.r.o.
Pražská 502, Košice
Dátum: 16.12.2019
Poznámka: mení rozhodnutia číslo 0127/2018/E [PDF]
Distribúcia
Arcos FM SK, s.r.o.
Pražská 502, Košice
Dátum: 16.12.2019
Poznámka: mení rozhodnutia číslo 0080/2018/E [PDF]
Distribúcia
Arcos FM SK, s.r.o.
Pražská 502, Košice
Dátum: 12.12.2019
Poznámka: mení rozhodnutia číslo 0028/2018/E [PDF]
Distribúcia
Arcos FM SK, s.r.o.
Toryská 5, Košice - mestská časť Západ
Dátum: 10.12.2018
Poznámka: mení rozhodnutia číslo 0127/2018/E [PDF]
Distribúcia
Arcos FM SK, s.r.o.
Toryská 5, Košice - mestská časť Západ
Dátum: 13.12.2018
Poznámka: mení rozhodnutia číslo 0080/2018/E [PDF]
Distribúcia
Arcos FM SK, s.r.o.
Toryská 5, Košice
Dátum: 28.11.2018
Poznámka: mení rozhodnutia číslo 0028/2018/E [PDF]
Distribúcia
Arcos FM SK, s.r.o.
Pražská 502, Košice
Dátum: 18.12.2017
Poznámka: v znení rozhodnutí číslo: 0193/2019/E [PDF], 0103/2020/E [PDF]
Distribúcia
Arcos FM SK, s.r.o.
Pražská 502, Košice
Dátum: 18.12.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0145/2019/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0150/2020/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0119/2021/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0320/2021/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0121/2022/E (PDF)
Distribúcia
Arcos FM SK, s.r.o.
Pražská 502, Košice
Dátum: 29.05.2017
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0080/2018/E (PDF)
Distribúcia
Arcos FM SK, s.r.o.
Pražská 502, Košice
Dátum: 29.05.2017
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0028/2018/E (PDF)
Distribúcia
Arcos FM SK, s.r.o.
Pražská 502, Košice
Dátum: 18.12.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0065/2019/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0096/2020/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0137/2021/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0192/2022/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0305/2022/E (PDF)
Distribúcia
Arcos FM SK, s.r.o.
Pražská 502, Košice
Dátum: 29.05.2017
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0127/2018/E (PDF)
Distribúcia