CREATIVE SCREAM, s.r.o.
Štúrova 17, Liptovský Mikuláš
Dátum: 19.12.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0048/2019/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0068/2020/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0018/2021/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0033/2022/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
CREATIVE SCREAM, s.r.o.
Štúrova 17, Liptovský Mikuláš
Dátum: 31.05.2017
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0084/2018/E (PDF)
Distribúcia
CREATIVE SCREAM, s.r.o.
Štúrova 17, Liptovský Mikuláš
Dátum: 19.12.2022
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
CREATIVE SCREAM, s.r.o.
Štúrova 17, Liptovský Mikuláš
Dátum: 24.11.2023
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
CREATIVE SCREAM, s.r.o.
Štúrova 17, Liptovský Mikuláš
Dátum: 19.12.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0189/2023/E bolo zmenené rozhodnutím číslo 0259/2024/E [PDF]
Distribúcia
CREATIVE SCREAM, s.r.o.
Štúrova 17, Liptovský Mikuláš
Dátum: 31.01.2024
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0259/2024/E mení rozhodnutie číslo 0189/2023/E [PDF]
Distribúcia
CREATIVE SCREAM, s.r.o.
Štúrova 17, Liptovský Mikuláš
Dátum: 09.02.2024
Poznámka: Pripojovacie poplatky
CRH (Slovensko) a.s.
, Rohožník
Dátum: 21.01.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0035/2018/E v znení rozhodnutia č. 0072/2019/E v znení rozhodnutia č. 0104/2020/E
Distribúcia
CRH (Slovensko) a.s.
Rohožník,
Dátum: 12.12.2019
Poznámka: mení rozhodnutia číslo 0035/2018/E [PDF]
Distribúcia
CRH (Slovensko) a.s.
, Rohožník
Dátum: 30.11.2018
Poznámka: mení rozhodnutia číslo 0035/2018/E [PDF]
Distribúcia
CRH (Slovensko) a.s.
Rohožník,
Dátum: 18.12.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0072/2019/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0104/2020/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0186/2021/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0178/2022/E (PDF)
Distribúcia
CRH (Slovensko) a.s.
, Rohožník
Dátum: 31.03.2017
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0035/2018/E (PDF)
Distribúcia
CRH (Slovensko) a.s.
, Rohožník
Dátum: 20.01.2017
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0337/2017/E (PDF)
Distribúcia
CTP Energy SK, spol. s r. o.
Laurinská 18 , Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 26.02.2024
Poznámka: Pripojovacie poplatky
CTP Energy SK, spol. s r. o.
Laurinská 18 , Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 21.12.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0258/2023/E bolo zmenené rozhodnutím číslo 0246/2024/E [PDF]
Distribúcia
CTP Energy SK, spol. s r. o.
Laurinská 18 , Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 31.01.2024
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0246/2024/E mení rozhodnutie číslo 0258/2023/E [PDF]
Distribúcia
D.A.H., s.r.o. Prešov
Budovateľská 35, Prešov
Dátum: 29.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0159/2018/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0020/2019/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0012/2020/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0021/2021/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
D.A.H., s.r.o. Prešov
Budovateľská 35, Prešov
Dátum: 11.02.2021
Poznámka: Distribúcia
D.A.H., s.r.o. Prešov
Budovateľská 35, Prešov
Dátum: 10.11.2020
Poznámka: mení rozhodnutia číslo 0159/2018/E [PDF]
Dodávka zraniteľným odberateľom
D.A.H., s.r.o. Prešov
Budovateľská 35, Prešov
Dátum: 17.01.2020
Poznámka: mení rozhodnutia číslo 0228/2018/E [PDF]
Distribúcia