COMAX - TT, a.s.
Coburgova 84, Trnava
Dátum: 11.05.2017
Poznámka: Distribúcia
COMAX - TT, a.s.
Coburgova 84, Trnava
Dátum: 20.01.2022
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0034/2018/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0071/2019/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0102/2020/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0185/2021/E (PDF)
Distribúcia
COMAX - TT, a.s.
Coburgova 84, Trnava pri Laborci
Dátum: 19.12.2022
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
COMAX - TT, a.s.
Coburgova 84, Trnava
Dátum: 08.11.2023
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
COMAX - TT, a.s.
Coburgova 84, Trnava
Dátum: 19.12.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0132/2023/E bolo zmenené rozhodnutím číslo 0174/2024/E [PDF]
Distribúcia
COMAX - TT, a.s.
Coburgova 84, Trnava
Dátum: 25.01.2024
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0174/2024/E mení rozhodnutie číslo 0132/2023/E [PDF]
Distribúcia
CONTE spol. s r.o.
Ovocný trh 572/11, Praha 1
Dátum: 04.12.2020
Poznámka: ZRUŠENĚ r. č. 0002/2022/E-ZR.
mení rozhodnutia číslo 0287/2020/E [PDF]
Dodávka zraniteľným odberateľom
CONTE spol. s r.o.
Ovocný trh 572/11, Praha 1
Dátum: 13.05.2020
Poznámka: v znení rozhodnutia číslo 0017/2021/E [PDF] br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0002/2022/E-ZR
Dodávka zraniteľným odberateľom
CREATIVE SCREAM, s.r.o.
Štúrova 17, Liptovský Mikuláš
Dátum: 31.01.2022
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0084/2018/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0149/2019/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0154/2020/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0123/2021/E (PDF)
Distribúcia
CREATIVE SCREAM, s.r.o.
Štúrova 17, Liptovský Mikuláš
Dátum: 25.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0170/2018/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0048/2019/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0068/2020/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0018/2021/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
CREATIVE SCREAM, s.r.o.
Štúrova 17, Liptovský Mikuláš
Dátum: 14.01.2021
Poznámka: mení rozhodnutia číslo 0084/2018/E [PDF]
Distribúcia
CREATIVE SCREAM, s.r.o.
Štúrova 17, Liptovský Mikuláš
Dátum: 18.11.2020
Poznámka: mení rozhodnutia číslo 0170/2018/E [PDF]
Dodávka zraniteľným odberateľom
CREATIVE SCREAM, s.r.o.
Štúrova 17, Liptovský Mikuláš
Dátum: 16.12.2019
Poznámka: mení rozhodnutia číslo 0084/2018/E [PDF]
Distribúcia
CREATIVE SCREAM, s.r.o.
Štúrova 17, Liptovský Mikuláš
Dátum: 02.12.2019
Poznámka: mení rozhodnutia číslo 0170/2018/E [PDF]
Dodávka zraniteľným odberateľom
CREATIVE SCREAM, s.r.o.
Štúrova 17, Liptovský Mikuláš
Dátum: 13.04.2017
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0170/2018/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
CREATIVE SCREAM, s.r.o.
Štúrova 17, Liptovský Mikuláš
Dátum: 13.12.2018
Poznámka: mení rozhodnutia číslo 0084/2018/E [PDF]
Distribúcia
CREATIVE SCREAM, s.r.o.
Štúrova 17, Liptovský Mikuláš
Dátum: 19.11.2018
Poznámka: mení rozhodnutia číslo 0170/2018/E [PDF]
Dodávka zraniteľným odberateľom
CREATIVE SCREAM, s.r.o.
Štúrova 17, Liptovský Mikuláš
Dátum: 18.12.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0149/2019/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0154/2020/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0123/2021/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0125/2022/E (PDF)
Distribúcia
CREATIVE SCREAM, s.r.o.
Štúrova 17, Liptovský Mikuláš
Dátum: 06.03.2017
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0170/2018/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
CREATIVE SCREAM, s.r.o.
Štúrova 17, Liptovský Mikuláš
Dátum: 19.01.2017
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0263/2017/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom