CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o.
nám. Dr. Alberta Schweitzera 194, Stará Turá
Dátum: 21.11.2018
Poznámka: mení rozhodnutia číslo 0167/2018/E [PDF]
Dodávka zraniteľným odberateľom
CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o.
nám. Dr. Alberta Schweitzera 194, Stará Turá
Dátum: 18.01.2018
Poznámka: Distribúcia
CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o.
nám. Dr. Alberta Schweitzera 194, Stará Turá
Dátum: 29.03.2017
Poznámka: Distribúcia
CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o.
nám. Dr. Alberta Schweitzera 194, Stará Turá
Dátum: 06.03.2017
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0167/2018/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o.
nám. Dr. Alberta Schweitzera 194, Stará Turá
Dátum: 29.12.2016
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0271/2017/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o.
nám. Dr. Alberta Schweitzera 194, Stará Turá
Dátum: 24.02.2022
Poznámka: Distribúcia
CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o.
nám. Dr. Alberta Schweitzera 194, Stará Turá
Dátum: 28.12.2023
Poznámka: Distribúcia
CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o.
nám. Dr. Alberta Schweitzera 194, Stará Turá
Dátum: 12.02.2024
Poznámka: Distribúcia
CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o.
nám. Dr. Alberta Schweitzera 194, Stará Turá
Dátum: 13.02.2024
Poznámka: Pripojovacie poplatky
COMAX - TT, a.s.
Coburgova 84, Trnava
Dátum: 30.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0013/2018/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0015/2019/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0059/2020/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0016/2021/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
COMAX - TT, a.s.
Coburgova 84, Trnava
Dátum: 21.01.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0034/2018/E v znení rozhodnutia č. 0071/2019/E v znení rozhodnutia č. 0102/2020/E
Distribúcia
COMAX - TT, a.s.
Coburgova 84, Trnava
Dátum: 10.11.2020
Poznámka: mení rozhodnutia číslo 0013/2018/E [PDF]
Dodávka zraniteľným odberateľom
COMAX - TT, a.s.
Coburgova 84, Trnava
Dátum: 12.12.2019
Poznámka: Rozhodnutie mení rozhodnutie č. 0034/2018/E v znení r. č. 0071/2019/E.
Distribúcia
COMAX - TT, a.s.
Coburgova 84, Trnava
Dátum: 27.11.2019
Poznámka: mení rozhodnutia číslo 0013/2018/E [PDF]
Dodávka zraniteľným odberateľom
COMAX - TT, a.s.
Coburgova 84, Trnava
Dátum: 28.11.2018
Poznámka: mení rozhodnutia číslo 0102/2020/E [PDF]
Distribúcia
COMAX - TT, a.s.
Coburgova 84, Trnava
Dátum: 08.11.2018
Poznámka: mení rozhodnutia číslo 0013/2018/E [PDF]
Dodávka zraniteľným odberateľom
COMAX - TT, a.s.
Coburgova 84, Trnava
Dátum: 12.12.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0015/2019/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0059/2020/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0016/2021/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0032/2022/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
COMAX - TT, a.s.
Coburgova 84, Trnava
Dátum: 18.12.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0071/2019/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0102/2020/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0185/2021/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0195/2022/E (PDF)
Distribúcia
COMAX - TT, a.s.
Coburgova 84, Trnava
Dátum: 28.02.2017
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0013/2018/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
COMAX - TT, a.s.
Coburgova 84, Trnava
Dátum: 15.12.2016
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0224/2017/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom