CHEMES, a.s. Humenné
Chemlonská 1, Humenné
Dátum: 19.12.2022
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
CHEMES, a.s. Humenné
Chemlonská 1, Humenné
Dátum: 20.12.2023
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
CHEMES, a.s. Humenné
Chemlonská 1, Humenné
Dátum: 19.12.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0133/2023/E bolo zmenené rozhodnutím číslo 0271/2024/E [PDF]
Distribúcia
CHEMES, a.s. Humenné
Chemlonská 1, Humenné
Dátum: 06.02.2024
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0271/2024/E mení rozhodnutie číslo 0133/2023/E [PDF]
Distribúcia
CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s.
Štúrova 101, Svit
Dátum: 18.01.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0175/2018/E v znení rozhodnutia č. 0207/2019/E v znení rozhodnutia č. 0223/2020/E
Distribúcia
CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s.
Štúrova 101, Svit
Dátum: 18.12.2019
Poznámka: mení rozhodnutia číslo 0175/2018/E [PDF]
Distribúcia
CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s.
Štúrova 101, Svit
Dátum: 17.12.2018
Poznámka: mení rozhodnutia číslo 0175/2018/E [PDF]
Distribúcia
CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s.
Štúrova 101, Svit
Dátum: 19.12.2017
Poznámka: v znení rozhodnutí číslo: 0207/2019/E [PDF], 0223/2020/E [PDF]
Distribúcia
CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s.
Štúrova 101, Svit
Dátum: 18.04.2017
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0175/2018/E (PDF)
Distribúcia
CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s.
Štúrova 101, Svit
Dátum: 27.01.2022
Poznámka: Distribúcia
CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s.
Štúrova 101, Svit
Dátum: 20.12.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0231/2023/E bolo zmenené rozhodnutím číslo 0226/2024/E [PDF]
Distribúcia
CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s.
Štúrova 101, Svit
Dátum: 31.01.2024
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0226/2024/E mení rozhodnutie číslo 0231/2023/E [PDF]
Distribúcia
CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s.
Štúrova 101, Svit
Dátum: 08.02.2024
Poznámka: Pripojovacie poplatky
CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o.
nám. Dr. Alberta Schweitzera 194, Stará Turá
Dátum: 29.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0167/2018/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0034/2019/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0027/2020/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0046/2021/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o.
nám. Dr. Alberta Schweitzera 194, Stará Turá
Dátum: 11.11.2020
Poznámka: mení rozhodnutia číslo 0167/2018/E [PDF]
Dodávka zraniteľným odberateľom
CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o.
nám. Dr. Alberta Schweitzera 194, Stará Turá
Dátum: 16.02.2021
Poznámka: Distribúcia
CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o.
nám. Dr. Alberta Schweitzera 194, Stará Turá
Dátum: 20.01.2020
Poznámka: Distribúcia
CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o.
nám. Dr. Alberta Schweitzera 194, Stará Turá
Dátum: 19.12.2018
Poznámka: K Rozhodnutiu číslo 0249/2019/E bola vydaná oprava rozhodnutia zo dňa 07.01.2019, [PDF]
Distribúcia
CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o.
nám. Dr. Alberta Schweitzera 194, Stará Turá
Dátum: 25.11.2019
Poznámka: mení rozhodnutia číslo 0167/2018/E [PDF]
Dodávka zraniteľným odberateľom
CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o.
nám. Dr. Alberta Schweitzera 194, Stará Turá
Dátum: 18.12.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0034/2019/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0027/2020/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0046/2021/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0022/2022/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom