ČEZ Slovensko, s.r.o.
Mlynské nivy 48, Bratislava
Dátum: 18.12.2019
Poznámka: mení rozhodnutia číslo 0154/2018/E [PDF]
Dodávka zraniteľným odberateľom
ČEZ Slovensko, s.r.o.
Mlynské nivy 48, Bratislava
Dátum: 09.11.2018
Poznámka: mení rozhodnutia číslo 0154/2018/E [PDF]
Dodávka zraniteľným odberateľom
ČEZ Slovensko, s.r.o.
Mlynské nivy 48, Bratislava
Dátum: 28.02.2018
Poznámka: v znení rozhodnutí číslo: 0116/2019/E [PDF], 0137/2020/E [PDF]
Distribúcia
ČEZ Slovensko, s.r.o.
Mlynské nivy 48, Bratislava
Dátum: 13.12.2017
Poznámka: v znení rozhodnutí číslo: 0017/2019/E [PDF], 0244/2020/E [PDF], 0020/2021/E [PDF]
Dodávka zraniteľným odberateľom
ČEZ Slovensko, s.r.o.
Mlynské nivy 48, Bratislava
Dátum: 02.03.2017
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0154/2018/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
ČEZ Slovensko, s.r.o.
Mlynské nivy 48, Bratislava
Dátum: 21.12.2016
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0024/2017/E bolo zmenené rozhodnutím číslo 0218/2017/E [PDF]
Dodávka zraniteľným odberateľom
ČEZ Slovensko, s.r.o.
Mlynské nivy 48, Bratislava
Dátum: 12.12.2019
Poznámka: mení rozhodnutia číslo 0259/2018/E [PDF]
Distribúcia
CHEMES, a.s. Humenné
Lazaretská 24, Bratislava
Dátum: 22.12.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0189/2018/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0125/2019/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0072/2020/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0045/2021/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
CHEMES, a.s. Humenné
Chemlonská 1, Humenné
Dátum: 18.01.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0137/2018/E v znení rozhodnutia č. 0206/2019/E v znení rozhodnutia č. 0222/2020/E
Distribúcia
CHEMES, a.s. Humenné
Chemlonská 1, Humenné
Dátum: 11.11.2020
Poznámka: mení rozhodnutia číslo 0189/2018/E [PDF]
Dodávka zraniteľným odberateľom
CHEMES, a.s. Humenné
Chemlonská 1, Humenné
Dátum: 17.12.2018
Poznámka: mení rozhodnutia číslo 0137/2018/E [PDF]
Distribúcia
CHEMES, a.s. Humenné
Lazaretská 24, Bratislava
Dátum: 03.12.2019
Poznámka: mení rozhodnutia číslo 0189/2018/E [PDF]
Dodávka zraniteľným odberateľom
CHEMES, a.s. Humenné
Chemlonská 1, Humenné
Dátum: 18.12.2019
Poznámka: mení rozhodnutia číslo 0137/2018/E [PDF]
Distribúcia
CHEMES, a.s. Humenné
Chemlonská 1, Humenné
Dátum: 23.11.2018
Poznámka: mení rozhodnutia číslo 0189/2018/E [PDF]
Dodávka zraniteľným odberateľom
CHEMES, a.s. Humenné
Chemlonská 1, Humenné
Dátum: 02.03.2017
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0189/2018/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
CHEMES, a.s. Humenné
Lazaretská 24, Bratislava
Dátum: 20.12.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0125/2019/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0072/2020/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0045/2021/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0082/2022/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
CHEMES, a.s. Humenné
Chemlonská 1, Humenné
Dátum: 18.12.2017
Poznámka: v znení rozhodnutí číslo: 0206/2019/E [PDF], 0222/2020/E [PDF]
Distribúcia
CHEMES, a.s. Humenné
Chemlonská 1, Humenné
Dátum: 29.12.2016
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0238/2017/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
CHEMES, a.s. Humenné
Chemlonská 1, Humenné
Dátum: 18.04.2017
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0137/2018/E (PDF)
Distribúcia
CHEMES, a.s. Humenné
Chemlonská 1, Humenné
Dátum: 27.01.2022
Poznámka: Distribúcia