CBA VEREX, a.s.
Priemyselná 4606, Liptovský Mikuláš
Dátum: 18.12.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0133/2019/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0071/2020/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0015/2021/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0008/2022/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
CBA VEREX, a.s.
Priemyselná 4606, Liptovský Mikuláš
Dátum: 19.12.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0188/2023/E bolo zmenené rozhodnutím číslo 0256/2024/E [PDF]
Distribúcia
CBA VEREX, a.s.
Priemyselná 4606, Liptovský Mikuláš
Dátum: 31.01.2024
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0256/2024/E mení rozhodnutie číslo 0188/2023/E [PDF]
Distribúcia
CBA VEREX, a.s.
Priemyselná 4606, Liptovský Mikuláš
Dátum: 14.02.2024
Poznámka: Pripojovacie poplatky
CC INFRA, s.r.o.
Palisády 47, Bratislava
Dátum: 31.03.2017
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0249/2018/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
CC INFRA, s.r.o.
Palisády 47, Bratislava
Dátum: 31.03.2017
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0033/2018/E (PDF)
Distribúcia
ČEZ Distribučné sústavy a.s.
Františkánska 4, Trnava
Dátum: 21.01.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0257/2019/E v znení rozhodnutia č. 0293/2019/E v znení rozhodnutia č. 0302/2019/E v znení rozhodnutia č. 0091/2020/E
Distribúcia
ČEZ Distribučné sústavy a.s.
Františkánska 4, Trnava
Dátum: 19.11.2020
Poznámka: mení rozhodnutia číslo 0289/2019/E [PDF]
Dodávka zraniteľným odberateľom
ČEZ Distribučné sústavy a.s.
Františkánska 4, Trnava
Dátum: 17.01.2019
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0302/2019/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0293/2019/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0091/2020/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0187/2021/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0298/2021/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0108/2022/E (PDF)
Distribúcia
ČEZ Distribučné sústavy a.s.
Františkánska 4, Trnava
Dátum: 23.07.2019
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0083/2020/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0019/2021/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0084/2022/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
ČEZ Distribučné sústavy a.s.
Františkánska 4, Trnava
Dátum: 29.01.2020
Poznámka: mení rozhodnutia číslo 0238/2018/E [PDF]
Distribúcia
ČEZ Distribučné sústavy a.s.
Františkánska 4, Trnava
Dátum: 12.12.2019
Poznámka: mení rozhodnutia číslo 0257/2019/E [PDF]
Distribúcia
ČEZ Distribučné sústavy a.s.
Františkánska 4, Trnava
Dátum: 20.11.2019
Poznámka: mení rozhodnutia číslo 0257/2019/E [PDF]
Distribúcia
ČEZ Distribučné sústavy a.s.
Františkánska 4, Trnava
Dátum: 04.12.2019
Poznámka: mení rozhodnutia číslo 0289/2019/E [PDF]
Dodávka zraniteľným odberateľom
ČEZ Distribučné sústavy a.s.
Františkánska 4, Trnava
Dátum: 12.09.2019
Poznámka: mení rozhodnutia číslo 0257/2019/E [PDF]
Distribúcia
ČEZ Distribučné sústavy a.s.
Františkánska 4, Trnava
Dátum: 22.07.2019
Poznámka: Distribúcia
ČEZ Distribučné sústavy a.s.
Františkánska 4, Trnava
Dátum: 21.12.2018
ČEZ Slovensko, s.r.o.
Mlynské nivy 48, Bratislava
Dátum: 10.11.2020
Poznámka: mení rozhodnutia číslo 0154/2018/E [PDF]
Dodávka zraniteľným odberateľom
ČEZ Slovensko, s.r.o.
Mlynské nivy 48, Bratislava
Dátum: 30.11.2018
Poznámka: mení rozhodnutia číslo 0259/2018/E [PDF]
Distribúcia
ČEZ Slovensko, s.r.o.
Mlynské nivy 48, Bratislava
Dátum: 18.12.2019
Poznámka: mení rozhodnutia číslo 0154/2018/E [PDF]
Dodávka zraniteľným odberateľom