C m c, spol. s r.o.
Bottova 1522, Detva
Dátum: 19.12.2023
Poznámka: Distribúcia
CBA VEREX, a.s.
Priemyselná 4606, Liptovský Mikuláš
Dátum: 29.12.2021
Poznámka: Pripojovacie poplatky
CBA VEREX, a.s.
Priemyselná 4606, Liptovský Mikuláš
Dátum: 31.01.2022
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0083/2018/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0148/2019/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0153/2020/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0122/2021/E (PDF)
Distribúcia
CBA VEREX, a.s.
Priemyselná 4606, Liptovský Mikuláš
Dátum: 02.12.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0169/2018/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0133/2019/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0071/2020/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0015/2021/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
CBA VEREX, a.s.
Priemyselná 4606, Liptovský Mikuláš
Dátum: 14.01.2021
Poznámka: mení rozhodnutia číslo 0083/2018/E [PDF]
Distribúcia
CBA VEREX, a.s.
Priemyselná 4606, Liptovský Mikuláš
Dátum: 18.11.2020
Poznámka: mení rozhodnutia číslo 0169/2018/E [PDF]
Dodávka zraniteľným odberateľom
CBA VEREX, a.s.
Priemyselná 4606, Liptovský Mikuláš
Dátum: 16.12.2019
Poznámka: mení rozhodnutia číslo 0083/2018/E [PDF]
Distribúcia
CBA VEREX, a.s.
Priemyselná 4606, Liptovský Mikuláš
Dátum: 03.12.2019
Poznámka: mení rozhodnutia číslo 0169/2018/E [PDF]
Dodávka zraniteľným odberateľom
CBA VEREX, a.s.
Priemyselná 4606, Liptovský Mikuláš
Dátum: 29.01.2017
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0278/2017/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
CBA VEREX, a.s.
Priemyselná 4606, Liptovský Mikuláš
Dátum: 11.12.2018
Poznámka: mení rozhodnutia číslo 0083/2018/E [PDF]
Distribúcia
CBA VEREX, a.s.
Priemyselná 4606, Liptovský Mikuláš
Dátum: 29.11.2018
Poznámka: mení rozhodnutia číslo 0169/2018/E [PDF]
Dodávka zraniteľným odberateľom
CBA VEREX, a.s.
Priemyselná 4606, Liptovský Mikuláš
Dátum: 18.12.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0148/2019/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0153/2020/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0122/2021/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0124/2022/E (PDF)
Distribúcia
CBA VEREX, a.s.
Priemyselná 4606, Liptovský Mikuláš
Dátum: 19.07.2017
Poznámka: Pripojovacie poplatky
CBA VEREX, a.s.
Priemyselná 4606, Liptovský Mikuláš
Dátum: 07.03.2017
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0169/2018/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
CBA VEREX, a.s.
Priemyselná 4606, Liptovský Mikuláš
Dátum: 26.05.2017
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0083/2018/E (PDF)
Distribúcia
CBA VEREX, a.s.
Priemyselná 4606, Liptovský Mikuláš
Dátum: 18.12.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0133/2019/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0071/2020/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0015/2021/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0008/2022/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
CBA VEREX, a.s.
Priemyselná 4606, Liptovský Mikuláš
Dátum: 19.12.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0188/2023/E bolo zmenené rozhodnutím číslo 0256/2024/E [PDF]
Distribúcia
CBA VEREX, a.s.
Priemyselná 4606, Liptovský Mikuláš
Dátum: 31.01.2024
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0256/2024/E mení rozhodnutie číslo 0188/2023/E [PDF]
Distribúcia
CBA VEREX, a.s.
Priemyselná 4606, Liptovský Mikuláš
Dátum: 14.02.2024
Poznámka: Pripojovacie poplatky
CC INFRA, s.r.o.
Palisády 47, Bratislava
Dátum: 31.03.2017
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0249/2018/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom