Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
Južné nábrežie 13, Košice
Dátum: 18.12.2017
Poznámka: v znení rozhodnutí číslo: 0198/2019/E [PDF], 0207/2020/E [PDF]
Distribúcia
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
Južné nábrežie 13, Košice
Dátum: 29.12.2016
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0267/2017/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
Južné nábrežie 13, Košice
Dátum: 17.12.2019
Poznámka: mení rozhodnutia číslo 0267/2017/E [PDF]
Dodávka zraniteľným odberateľom
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
Južné nábrežie 13, Košice
Dátum: 06.03.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0269/2019/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0229/2020/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0014/2021/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0091/2022/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
Južné nábrežie 13, Košice
Dátum: 19.04.2017
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0132/2018/E (PDF)
Distribúcia
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
Južné nábrežie 13, Košice
Dátum: 11.01.2022
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0267/2017/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0269/2019/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0229/2020/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0014/2021/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
Južné nábrežie 13, Košice
Dátum: 24.01.2022
Poznámka: Distribúcia
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
Južné nábrežie 13, Košice
Dátum: 09.11.2023
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
Južné nábrežie 13, Košice
Dátum: 19.12.2022
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
Južné nábrežie 13, Košice
Dátum: 21.12.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0257/2023/E bolo zmenené rozhodnutím číslo 0231/2024/E [PDF]
Distribúcia
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
Južné nábrežie 13, Košice
Dátum: 31.01.2024
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0231/2024/E mení rozhodnutie číslo 0257/2023/E [PDF]
Distribúcia
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
Južné nábrežie 13, Košice
Dátum: 09.02.2024
Poznámka: Pripojovacie poplatky
C m c, spol. s r.o.
Bottova 1522, Detva
Dátum: 31.01.2022
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0186/2018/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0147/2019/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0292/2019/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0152/2020/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0121/2021/E (PDF)
Distribúcia
C m c, spol. s r.o.
Bottova 1522, Detva
Dátum: 25.01.2021
Poznámka: mení rozhodnutia číslo 0186/2018/E [PDF]
Distribúcia
C m c, spol. s r.o.
Bottova 1522, Detva
Dátum: 16.12.2019
Poznámka: mení rozhodnutia číslo 0186/2018/E [PDF]
Distribúcia
C m c, spol. s r.o.
Bottova 1522, Detva
Dátum: 19.12.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0147/2019/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0292/2019/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0152/2020/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0121/2021/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0123/2022/E (PDF)
Distribúcia
C m c, spol. s r.o.
Bottova 1522, Detva
Dátum: 06.09.2019
Poznámka: mení rozhodnutia číslo 0186/2018/E [PDF]
Distribúcia
C m c, spol. s r.o.
Bottova 1522, Detva
Dátum: 13.12.2018
Poznámka: mení rozhodnutia číslo 0186/2018/E [PDF]
Distribúcia
C m c, spol. s r.o.
Bottova 1522, Detva
Dátum: 24.10.2017
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0186/2018/E (PDF)
Distribúcia
C m c, spol. s r.o.
Bottova 1522, Detva
Dátum: 19.12.2023
Poznámka: Distribúcia