BUKÓZA ENERGO, a. s.
Hencovská 2073, Hencovce
Dátum: 19.11.2020
Poznámka: Mení rozhodnutie číslo 0199/2018/E [PDF], v znení rozhodnutia číslo 0045/2019/E [PDF], v znení rozhodnutia číslo 0033/2020/E [PDF]
Dodávka zraniteľným odberateľom
BUKÓZA ENERGO, a. s.
Hencovská 2073, Hencovce
Dátum: 10.12.2018
Poznámka: mení rozhodnutia číslo 0131/2018/E [PDF]
Distribúcia
BUKÓZA ENERGO, a. s.
Hencovská 2073, Hencovce
Dátum: 16.12.2019
Poznámka: mení rozhodnutia číslo 0131/2018/E [PDF]
Distribúcia
BUKÓZA ENERGO, a. s.
Hencovská 2073, Hencovce
Dátum: 19.11.2018
Poznámka: mení rozhodnutia číslo 0199/2018/E [PDF]
Dodávka zraniteľným odberateľom
BUKÓZA ENERGO, a. s.
Hencovská 2073, Hencovce
Dátum: 21.12.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0045/2019/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0033/2020/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0013/2021/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0011/2022/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
BUKÓZA ENERGO, a. s.
Hencovská 2073, Hencovce
Dátum: 18.12.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0197/2019/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0200/2020/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0209/2021/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0251/2022/E (PDF)
Distribúcia
BUKÓZA ENERGO, a. s.
Hencovská 2073, Hencovce
Dátum: 02.03.2017
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0199/2018/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
BUKÓZA ENERGO, a. s.
Hencovská 2073, Hencovce
Dátum: 20.04.2017
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0131/2018/E (PDF)
Distribúcia
BUKÓZA ENERGO, a. s.
Hencovská 2073, Hencovce
Dátum: 29.12.2016
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0232/2017/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
BUKÓZA ENERGO, a. s.
Hencovská 2073, Hencovce
Dátum: 24.11.2023
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0005/2024/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0005/2024/E-ZR
Dodávka zraniteľným odberateľom
BUKÓZA ENERGO, a. s.
Hencovská 2073, Hencovce
Dátum: 31.01.2022
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0131/2018/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0197/2019/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0200/2020/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0209/2021/E (PDF)
Distribúcia
BUKÓZA ENERGO, a. s.
Hencovská 2073, Hencovce
Dátum: 30.12.2022
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
BUKÓZA ENERGO, a. s.
Hencovská 2073, Hencovce
Dátum: 20.12.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0230/2023/E bolo zmenené rozhodnutím číslo 0207/2024/E [PDF]
Distribúcia
BUSINESS COMMERCIAL FINANCE, s.r.o., v skratke BCF, s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
Dátum: 09.11.2018
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
BUSINESS COMMERCIAL FINANCE, s.r.o., v skratke BCF, s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
Dátum: 20.12.2017
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0155/2018/E ruší rozhodnutie číslo 0213/2017/E [PDF]
Dodávka zraniteľným odberateľom
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
Južné nábrežie 13, Košice
Dátum: 25.01.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0132/2018/E v znení rozhodnutia č. 0198/2019/E v znení rozhodnutia č. 0207/2020/E
Distribúcia
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
Južné nábrežie 13, Košice
Dátum: 23.11.2020
Poznámka: Mení rozhodnutie číslo 0267/2017/E [PDF], v znení rozhodnutia číslo 0269/2019/E [PDF], v znení rozhodnutia číslo 0229/2020/E [PDF]
Dodávka zraniteľným odberateľom
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
Južné nábrežie 13, Košice
Dátum: 17.01.2019
Poznámka: mení rozhodnutia číslo 0267/2017/E [PDF]
Dodávka zraniteľným odberateľom
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
Južné nábrežie 13, Košice
Dátum: 10.12.2018
Poznámka: mení rozhodnutia číslo 0132/2018/E [PDF]
Distribúcia
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
Južné nábrežie 13, Košice
Dátum: 18.12.2019
Poznámka: mení rozhodnutia číslo 0132/2018/E [PDF]
Distribúcia