Bratislavská teplárenská, a.s.
Bajkalská 21/A, Bratislava
Dátum: 31.03.2017
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0032/2018/E (PDF)
Distribúcia
Bratislavská teplárenská, a.s.
Turbínová 3, Bratislava
Dátum: 09.11.2018
Poznámka: mení rozhodnutia číslo 0198/2018/E [PDF]
Dodávka zraniteľným odberateľom
Bratislavská teplárenská, a.s.
Bajkalská 21/A, Bratislava
Dátum: 03.03.2017
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0198/2018/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
Bratislavská teplárenská, a.s.
Bajkalská 21/A, Bratislava
Dátum: 21.12.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0021/2019/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0028/2020/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0012/2021/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0009/2022/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
Bratislavská teplárenská, a.s.
Turbínová 3, Bratislava
Dátum: 28.11.2018
Poznámka: mení rozhodnutia číslo 0032/2018/E [PDF]
Distribúcia
Bratislavská teplárenská, a.s.
Bajkalská 21/A, Bratislava
Dátum: 18.12.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0069/2019/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0100/2020/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0184/2021/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0194/2022/E (PDF)
Distribúcia
Bratislavská teplárenská, a.s.
Bajkalská 21/A, Bratislava
Dátum: 29.12.2016
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0353/2017/E (PDF)
Distribúcia
Bratislavská teplárenská, a.s.
Bajkalská 21/A, Bratislava
Dátum: 19.12.2016
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0256/2017/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
Bratislavská teplárenská, a.s.
Bajkalská 21/A, Bratislava
Dátum: 23.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0198/2018/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0021/2019/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0028/2020/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0012/2021/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
Bratislavská teplárenská, a.s.
Turbínová 3, Bratislava
Dátum: 20.01.2022
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0032/2018/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0069/2019/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0100/2020/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0184/2021/E (PDF)
Distribúcia
BRZ INVEST s.r.o.
Hviezdoslavova 546/14, Pezinok
Dátum: 21.12.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0256/2023/E bolo zmenené rozhodnutím číslo 0266/2024/E [PDF]
Distribúcia
BRZ INVEST s.r.o.
Hviezdoslavova 546/14, Pezinok
Dátum: 07.02.2024
Poznámka: Pripojovacie poplatky
BRZ INVEST s.r.o.
Hviezdoslavova 546/14, Pezinok
Dátum: 02.02.2024
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0266/2024/E mení rozhodnutie číslo 0256/2023/E [PDF]
Distribúcia
BUKOCEL, a.s.
Hencovská 2073, Hencovce
Dátum: 18.01.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0130/2018/E v znení rozhodnutia č. 0196/2019/E v znení rozhodnutia č. 0181/2020/E
Distribúcia
BUKOCEL, a.s.
Hencovská 2073, Hencovce
Dátum: 16.12.2019
Poznámka: mení rozhodnutia číslo 0130/2018/E [PDF]
Distribúcia
BUKOCEL, a.s.
Hencovská 2073, Hencovce
Dátum: 10.12.2018
Poznámka: mení rozhodnutia číslo 0130/2018/E [PDF]
Distribúcia
BUKOCEL, a.s.
Hencovská 2073, Hencovce
Dátum: 18.12.2017
Poznámka: v znení rozhodnutí číslo: 0196/2019/E [PDF], 0181/2020/E [PDF]
Distribúcia
BUKOCEL, a.s.
Hencovská 2073, Hencovce
Dátum: 18.04.2017
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0130/2018/E (PDF)
Distribúcia
BUKOCEL, a.s.
Hencovská 2073, Hencovce
Dátum: 06.03.2024
Poznámka: Distribúcia
BUKOCEL, a.s.
Hencovská 2073, Hencovce
Dátum: 04.03.2024
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom