BPS Čečejovce, družstvo
Paňovská 7/530, Čečejovce
Dátum: 17.12.2019
Poznámka: mení rozhodnutia číslo 0177/2018/E [PDF]
Distribúcia
BPS Čečejovce, družstvo
Paňovská 7/530, Čečejovce
Dátum: 19.12.2017
Poznámka: v znení rozhodnutí číslo: 0245/2019/E [PDF], 0239/2020/E [PDF]
Distribúcia
BPS Čečejovce, družstvo
Paňovská 7/530, Čečejovce
Dátum: 24.01.2022
Poznámka: Distribúcia
BPS Čečejovce, družstvo
Paňovská 7/530, Čečejovce
Dátum: 19.12.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0137/2023/E bolo zmenené rozhodnutím číslo 0230/2024/E [PDF]
Distribúcia
BPS Čečejovce, družstvo
Paňovská 7/530, Čečejovce
Dátum: 31.01.2024
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0230/2024/E mení rozhodnutie číslo 0137/2023/E [PDF]
Distribúcia
Bratislavská spoločnosť pre správu majetku, s.r.o.
Vajnorská ulica 135, Bratislava
Dátum: 24.01.2022
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0058/2018/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0094/2019/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0121/2020/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0201/2021/E (PDF)
Distribúcia
Bratislavská spoločnosť pre správu majetku, s.r.o.
Vajnorská ulica 135, Bratislava
Dátum: 19.12.2022
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
Bratislavská spoločnosť pre správu majetku, s.r.o.
Vajnorská ulica 135, Bratislava
Dátum: 09.11.2023
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
Bratislavská spoločnosť pre správu majetku, s.r.o.
Vajnorská ulica 135, Bratislava
Dátum: 21.12.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0269/2023/E bolo zmenené rozhodnutím číslo 0242/2024/E [PDF]
Distribúcia
Bratislavská spoločnosť pre správu majetku, s.r.o.
Vajnorská ulica 135, Bratislava
Dátum: 31.01.2024
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0242/2024/E mení rozhodnutie číslo 0269/2023/E [PDF]
Distribúcia
Bratislavská spoločnosť pre správu majetku, s.r.o.
Vajnorská ulica 135, Bratislava
Dátum: 09.02.2024
Poznámka: Pripojovacie poplatky
Bratislavská teplárenská, a.s.
Turbínová 3, Bratislava
Dátum: 21.01.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0032/2018/E v znení rozhodnutia č. 0069/2019/E v znení rozhodnutia č. 0100/2020/E
Distribúcia
Bratislavská teplárenská, a.s.
Turbínová 3, Bratislava
Dátum: 10.11.2020
Poznámka: mení rozhodnutia číslo 0198/2018/E [PDF]
Dodávka zraniteľným odberateľom
Bratislavská teplárenská, a.s.
Bajkalská 21/A, Bratislava
Dátum: 12.12.2019
Poznámka: mení rozhodnutia číslo 0032/2018/E [PDF]
Distribúcia
Bratislavská teplárenská, a.s.
Turbínová 3, Bratislava
Dátum: 18.11.2019
Poznámka: mení rozhodnutia číslo 0198/2018/E [PDF]
Oprava rozhodnutia číslo 0028/2020/E
Dodávka zraniteľným odberateľom
Bratislavská teplárenská, a.s.
Bajkalská 21/A, Bratislava
Dátum: 31.03.2017
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0032/2018/E (PDF)
Distribúcia
Bratislavská teplárenská, a.s.
Turbínová 3, Bratislava
Dátum: 09.11.2018
Poznámka: mení rozhodnutia číslo 0198/2018/E [PDF]
Dodávka zraniteľným odberateľom
Bratislavská teplárenská, a.s.
Bajkalská 21/A, Bratislava
Dátum: 03.03.2017
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0198/2018/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
Bratislavská teplárenská, a.s.
Bajkalská 21/A, Bratislava
Dátum: 21.12.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0021/2019/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0028/2020/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0012/2021/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0009/2022/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
Bratislavská teplárenská, a.s.
Turbínová 3, Bratislava
Dátum: 28.11.2018
Poznámka: mení rozhodnutia číslo 0032/2018/E [PDF]
Distribúcia