BIOELEKTRO ENERGY 3 s. r. o.
Hviezdoslavova 168/168, Ladce
Dátum: 02.03.2017
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0209/2018/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
BIOELEKTRO ENERGY 3 s. r. o.
Hviezdoslavova 168/168, Ladce
Dátum: 13.12.2016
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0227/2017/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
BIOELEKTRO ENERGY 3 s. r. o.
Hviezdoslavova 168/168, Ladce
Dátum: 30.03.2017
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0081/2018/E (PDF)
Distribúcia
BIOELEKTRO ENERGY 3 s. r. o.
Hviezdoslavova 168/168, Ladce
Dátum: 27.01.2022
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0081/2018/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0146/2019/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0151/2020/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0120/2021/E (PDF)
Distribúcia
BIOELEKTRO ENERGY 3 s. r. o.
Hviezdoslavova 168/168, Ladce
Dátum: 13.01.2023
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
Biotika a.s.
, Slovenská Ľupča 566
Dátum: 22.05.2017
Poznámka: Distribúcia
BM Energy, s.r.o.
Lamač 6780, Bratislava
Dátum: 29.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0282/2017/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0056/2019/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0013/2020/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0011/2021/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
BM Energy, s.r.o.
Lamač 6780, Bratislava
Dátum: 21.01.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0031/2018/E v znení rozhodnutia č. 0068/2019/E v znení rozhodnutia č. 0099/2020/E
Distribúcia
BM Energy, s.r.o.
Lamač 6780, Bratislava
Dátum: 19.11.2020
Poznámka: mení rozhodnutia číslo 0282/2017/E [PDF]
Dodávka zraniteľným odberateľom
BM Energy, s.r.o.
Lamač 6780, Bratislava
Dátum: 12.12.2019
Poznámka: mení rozhodnutia číslo 0031/2018/E [PDF]
Distribúcia
BM Energy, s.r.o.
Lamač 6780, Bratislava
Dátum: 14.11.2019
Poznámka: mení rozhodnutia číslo 0282/2017/E [PDF]
Dodávka zraniteľným odberateľom
BM Energy, s.r.o.
Lamač 6780, Bratislava
Dátum: 28.11.2018
Poznámka: mení rozhodnutia číslo 0031/2018/E [PDF]
Distribúcia
BM Energy, s.r.o.
Lamač 6780, Bratislava
Dátum: 13.11.2018
Poznámka: mení rozhodnutia číslo 0282/2017/E [PDF]
Dodávka zraniteľným odberateľom
BM Energy, s.r.o.
Lamač 6780, Bratislava
Dátum: 05.04.2017
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0031/2018/E (PDF)
Distribúcia
BM Energy, s.r.o.
Lamač 6780, Bratislava
Dátum: 12.12.2016
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0282/2017/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
BM Energy, s.r.o.
Lamač 6780, Bratislava
Dátum: 18.12.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0068/2019/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0099/2020/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0183/2021/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0177/2022/E (PDF)
Distribúcia
BM Energy, s.r.o.
Lamač 6780, Bratislava
Dátum: 09.03.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0056/2019/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0013/2020/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0011/2021/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0037/2022/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
BM Energy, s.r.o.
Lamač 6780, Bratislava
Dátum: 29.12.2016
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0338/2017/E (PDF)
Distribúcia
BM Energy, s.r.o.
Lamač 6780, Bratislava
Dátum: 19.01.2022
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0031/2018/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0068/2019/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0099/2020/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0183/2021/E (PDF)
Distribúcia
BM Energy, s.r.o.
Lamač 6780, Bratislava
Dátum: 12.03.2024
Poznámka: Pripojovacie poplatky