AB&B, s. r. o.
Einsteinova 19, Bratislava
Dátum: 19.12.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0127/2023/E bolo zmenené rozhodnutím číslo 0132/2024/E [PDF]
Distribúcia
AB&B, s. r. o.
Einsteinova 19, Bratislava
Dátum: 19.12.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0184/2023/E bolo zmenené rozhodnutím číslo 0161/2024/E [PDF]
Distribúcia
AB&B, s. r. o.
Einsteinova 19, Bratislava
Dátum: 09.01.2024
Poznámka: Pripojovacie poplatky
AB&B, s. r. o.
Einsteinova 19, Bratislava
Dátum: 13.02.2024
Poznámka: Pripojovacie poplatky
AB&B, s. r. o.
Einsteinova 19, Bratislava
Dátum: 13.02.2024
Poznámka: Pripojovacie poplatky
AB&B, s. r. o.
Einsteinova 19, Bratislava
Dátum: 23.01.2024
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0132/2024/E mení rozhodnutie číslo 0127/2023/E [PDF]
Distribúcia
AB&B, s. r. o.
Einsteinova 19, Bratislava
Dátum: 24.01.2024
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0161/2024/E mení rozhodnutie číslo 0184/2023/E (PDF)
Distribúcia
ACROPOLIS SLOVAKIA, s.r.o.
Rastislavova 12, Nitra
Dátum: 21.01.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0270/2018/E v znení rozhodnutia č. 0097/2019/E v znení rozhodnutia č. 0139/2020/E
Distribúcia
ACROPOLIS SLOVAKIA, s.r.o.
Rastislavova 12, Nitra
Dátum: 12.12.2019
Poznámka: mení rozhodnutia číslo 0270/2018/E [PDF]
Distribúcia
ACROPOLIS SLOVAKIA, s.r.o.
Rastislavova 12, Nitra
Dátum: 30.11.2018
Poznámka: mení rozhodnutia číslo 0270/2018/E [PDF]
Distribúcia
ACROPOLIS SLOVAKIA, s.r.o.
Rastislavova 12, Nitra
Dátum: 28.06.2018
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0097/2019/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0139/2020/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0229/2021/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0189/2022/E (PDF)
Distribúcia
ACROPOLIS SLOVAKIA, s.r.o.
Rastislavova 12, Nitra
Dátum: 20.01.2022
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0270/2018/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0097/2019/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0139/2020/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0229/2021/E (PDF)
Distribúcia
ACROPOLIS SLOVAKIA, s.r.o.
Rastislavova 12, Nitra
Dátum: 19.12.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0180/2023/E bolo zmenené rozhodnutím číslo 0163/2024/E [PDF]
Distribúcia
ACROPOLIS SLOVAKIA, s.r.o.
Rastislavova 12, Nitra
Dátum: 24.01.2024
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0163/2024/E mení rozhodnutie číslo 0180/2023/E [PDF]
Distribúcia
AGIS SK, s.r.o.
Hlavná 1400, Bytča
Dátum: 26.01.2021
Poznámka: mení rozhodnutia číslo 0078/2018/E [PDF]
Distribúcia
AGIS SK, s.r.o.
Hlavná 1400, Bytča
Dátum: 16.12.2019
Poznámka: mení rozhodnutia číslo 0078/2018/E [PDF]
Distribúcia
AGIS SK, s.r.o.
Hlavná 1400, Bytča
Dátum: 11.12.2018
Poznámka: mení rozhodnutia číslo 0078/2018/E [PDF]
Distribúcia
AGIS SK, s.r.o.
Hlavná 1400, Bytča
Dátum: 18.12.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0142/2019/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0145/2020/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0116/2021/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0118/2022/E (PDF)
Distribúcia
AGIS SK, s.r.o.
Hlavná 1400, Bytča
Dátum: 31.03.2017
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0078/2018/E (PDF)
Distribúcia
AGIS SK, s.r.o.
Hlavná 1400, Bytča
Dátum: 31.01.2022
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0078/2018/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0142/2019/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0145/2020/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0116/2021/E (PDF)
Distribúcia