Zvolenská teplárenská, a.s.
Lučenecká cesta 25, Zvolen
Dátum: 25.11.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 10.11.2020
Žilinská teplárenská, a.s.
Košická 11, Žilina
Dátum: 14.12.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 30.10.2020
Žilinská teplárenská, a.s.
Košická 11, Žilina
Dátum: 19.11.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 15.10.2021
Žarnovická energetická, s. r. o.
Fraňa Kráľa 1044/24, Žarnovica
Dátum: 22.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 3.11.2021
Žarnovická energetická, s. r. o.
Fraňa Kráľa 1044/24, Žarnovica
Dátum: 26.10.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 19.10.2020
Žarnovická energetická, s. r. o.
Fraňa Kráľa 1044/24, Žarnovica
Dátum: 25.02.2022
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 16.2.2022
Výroba tepla, s. r. o.
Česká 15, Bratislava
Dátum: 20.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 8.11.2021
Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 13.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 15.11.2021
Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 13.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 15.11.2021
Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 13.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 15.11.2021
Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 13.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 15.11.2021
Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 29.06.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 11.6.2021
Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 19.05.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 27.4.2021
Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 23.10.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 9.10.2020
Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 29.07.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 8.7.2020
Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 13.05.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 14.4.2021
Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 02.06.2022
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 25.3.2022
Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 02.06.2022
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 6.5.2022
VODOTIKA, a.s.
Bosákova 7, Bratislava
Dátum: 01.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 29.10.2021
Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s.
Priemyselná 12, Žiar nad Hronom
Dátum: 04.11.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 26.10.2021