Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o.
Einsteinova 25, Bratislava
Dátum: 27.11.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 2.11.2020
DOMSPRÁV s.r.o. byty, teplo a iné služby
Štefánikova 44, Michalovce
Dátum: 01.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 4.11.2021
ČEZ SERVIS, s.r.o.
Volgogradská 88, Prešov
Dátum: 18.11.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 3.11.2020
Stavebné bytové družstvo, Rožňava
Budovateľská 49, Rožňava
Dátum: 29.11.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 29.9.2021
DOMSPRÁV s.r.o. byty, teplo a iné služby
Štefánikova 44, Michalovce
Dátum: 19.11.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 2.11.2020
Bytový podnik Námestovo, s.r.o.
Bernolákova 390/14, Námestovo
Dátum: 01.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 29.10.2021
BYHOS, spol. s r.o.
Mlynská 20, Stropkov
Dátum: 18.11.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 2.11.2020
ENGIE Services a.s.
Jarošova 2961/1, Bratislava
Dátum: 03.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 28.10.2021
Bratislavská teplárenská, a.s.
Turbínová 3, Bratislava
Dátum: 25.11.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 30.10.2020
BYP, s. r. o.
Hradná 746, Liptovský Hrádok
Dátum: 01.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 22.10.2021
Veolia Energia Vráble, a.s.
Sídlisko Žitava 1399/16, Vráble
Dátum: 18.11.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 2.11.2020
ENGIE Services a.s.
Jarošova 2961/1, Bratislava
Dátum: 03.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 28.10.2021
BENET, s.r.o.
Námestie SNP 974/28, Nováky
Dátum: 23.11.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 2.11.2020
COM-therm, spol. s r.o.
Miletičova 55, Bratislava
Dátum: 01.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 25.10.2021
Veolia Energia Slovensko, a. s.
Einsteinova 25, Bratislava
Dátum: 17.12.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 2.11.2020
BINEKO, spol. s r.o.
Javorová 164, Rajec
Dátum: 01.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 22.10.2021
Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
Za poštou 7, Hlohovec
Dátum: 25.11.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 4.11.2020
MAGNA TEPLO a. s.
Mlynské Nivy 48/4959, Bratislava
Dátum: 17.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 16.11.2021
Mestský bytový podnik Sobrance, s.r.o. v skratke MsBP Sobrance, s.r.o.
Kpt. Nálepku 1, Sobrance
Dátum: 25.11.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 30.10.2020
TERMONOVA, a.s.
SNP 98, Nová Dubnica
Dátum: 01.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 26.10.2021