Obec Magnezitovce
Magnezitovce 59, Jelšava
Dátum: 27.10.2022
Poznámka:
GW Development, s.r.o.
Hrušková 15132/15, Prešov
Dátum: 27.10.2022
Poznámka:
LEOPARD, s.r.o.
Nádražná 83, Leopoldov
Dátum: 27.10.2022
Poznámka:
PRVÁ SLOVENSKÁ PROPANBUTANOVÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.
SNP 1301, Žiar nad Hronom
Dátum: 27.10.2022
Poznámka:
PCP Invest, s.r.o.
Niklova 4346/0, Sereď
Dátum: 27.10.2022
Poznámka:
SLOVAK ENERGY s. r. o.
Hôrky 33, Žilina
Dátum: 27.10.2022
Poznámka:
MANDARAX s.r.o.
Flámska 9783/1, Martin
Dátum: 27.10.2022
Poznámka:
HZ Energy Trading s. r. o.
Palárikova 76, Čadca
Dátum: 27.10.2022
Poznámka:
Enrex s.r.o.
Krížna 47, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 27.10.2022
Poznámka:
Okresné stavebné bytové družstvo Senica
Štefánikova 718, Senica
Dátum: 25.10.2022
Poznámka: Proti rozhodnutiu bolo podané odvolanie, rozhodnutím II. stupňa č. 001/33318/2023/PR/SD potvrdené rozhodnutie.
CAMASE, a.s.
Pražská 11, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 21.10.2022
Poznámka:
ALLFINE s. r. o.
Karadžičova 8/A, Bratislava
Dátum: 21.10.2022
Poznámka:
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.
Vajanského 2116/16, Nové Mesto nad Váhom
Dátum: 18.10.2022
Poznámka: Proti rozhodnutiu bolo podané odvolanie, rozhodnutím II. stupňa č. 023/33932/2022/PR/SD potvrdené rozhodnutie.
Slovenský zväz záhradkárov Základná organizácia 2 - 4 Bratislava Slovnaft
Vlčie hrdlo 569/62, Bratislava - Ružinov
Dátum: 13.10.2022
Poznámka:
ENERGOTRENS, s.r.o.
Súvoz 1, Trenčín
Dátum: 12.10.2022
Poznámka:
Výroba tepla, s. r. o.
Česká 15, Bratislava
Dátum: 12.10.2022
Poznámka:
FIN.M.O.S., a.s.
Pekná cesta 19, Bratislava
Dátum: 07.10.2022
Poznámka:
BEZ TRANSFORMÁTORY, a.s.
Rybničná 40, Bratislava
Dátum: 07.10.2022
Poznámka:
Ewiser s.r.o.
Dunajská 8, Bratislava
Dátum: 07.10.2022
MASH CORPORATION, s.r.o.
Jarmočná 33, Modrý Kameň
Dátum: 07.10.2022
Poznámka: