Soveľ Ján
Hlavná 527/120, Nálepkovo
0024/2017/E-PT
Dátum: 01.02.2017
Poznámka: - dátum začatia činnosti 20.12.2016
Soundtech, s.r.o.
Nejedlého 27, Bratislava
0360/2023/E-PT
Dátum: 19.07.2023
Poznámka: - dátum začatia činnosti 1.6.2023
SOS electronic s.r.o.
Pri prachárni 16, Košice
0548/2023/E-PT
Dátum: 06.11.2023
Poznámka: - dátum začatia činnosti 22.9.2023
SOPRO, s.r.o.
Račianska 96, Bratislava
0065/2018/E-PT
Dátum: 05.03.2018
Poznámka: - dátum začatia činnosti 30.6.2011
SOLEMI s.r.o.
Stred 60/55, Považská Bystrica
0212/2020/E-PT
Dátum: 16.12.2020
Poznámka: - dátum začatia činnosti 1.1.2015
SOLEMI s.r.o.
Stred 60/55, Považská Bystrica
0148/2020/E-PT
Dátum: 11.09.2020
Poznámka: - dátum začatia činnosti 1.1.2015
SOLEMI s.r.o.
Stred 60/55, Považská Bystrica
0042/2021/E-PT
Dátum: 15.02.2021
Poznámka: - dátum začatia činnosti 1.1.2015
SolarLand Šíd, s. r. o.
Koceľova 18714/2A, Bratislava - mestská časť Ružinov
0082/2021/E-PT
Dátum: 20.04.2021
Poznámka: - dátum začatia činnosti 22.6.2011
SolarLand 57, s. r. o.
Koceľova 18714/2A, Bratislava - mestská časť Ružinov
0083/2021/E-PT
Dátum: 20.04.2021
Poznámka: - dátum začatia činnosti 24.6.2011
SOLARIS one s.r.o.
Magnezitárska 11, Košice - mestská časť Ťahanovce
0052/2018/E-PT
Dátum: 23.02.2018
Poznámka: - dátum začatia činnosti 28.6.2011
SOLARIS one s.r.o.
Kukučínova 86/9, Košice - mestská časť Juh
0201/2021/E-PT
Dátum: 25.10.2021
Poznámka: - dátum začatia činnosti 28.6.2011
SOLARIS one s.r.o.
Kukučínova 86/9, Košice - mestská časť Juh
0020/2020/E-PT
Dátum: 31.01.2020
Poznámka: - dátum začatia činnosti 28.6.2011
SOLARIS one s.r.o.
Laurinská 18 , Bratislava - mestská časť Staré Mesto
0147/2022/E-PT
Dátum: 07.09.2022
Poznámka: - dátum začatia činnosti 28.6.2011
SOLAR VALASKÁ BELÁ s. r. o.
Valaská Belá č. 285, Valaská Belá
0033/2021/E-PT
Dátum: 01.02.2021
Poznámka: - dátum začatia činnosti 1.1.2021
SOLAR VALASKÁ BELÁ s. r. o.
Valaská Belá č. 285, Valaská Belá
0032/2021/E-PT
Dátum: 01.02.2021
Poznámka: - dátum začatia činnosti 1.1.2021
SOLAR VALASKÁ BELÁ s. r. o.
Valaská Belá č. 285, Valaská Belá
0031/2021/E-PT
Dátum: 01.02.2021
Poznámka: - dátum začatia činnosti 1.1.2021
SOLAR VALASKÁ BELÁ s. r. o.
Valaská Belá č. 285, Valaská Belá
0030/2021/E-PT
Dátum: 01.02.2021
Poznámka: - dátum začatia činnosti 1.1.2021
SOLAR VALASKÁ BELÁ s. r. o.
Valaská Belá č. 285, Valaská Belá
0029/2021/E-PT
Dátum: 01.02.2021
Poznámka: - dátum začatia činnosti 1.1.2021
SOLAR VALASKÁ BELÁ s. r. o.
Valaská Belá č. 285, Valaská Belá
0028/2021/E-PT
Dátum: 01.02.2021
Poznámka: - dátum začatia činnosti 1.1.2021
Solar SK 1 s.r.o.
Laurinská 18, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
0092/2023/E-PT
Dátum: 07.03.2023
Poznámka: - dátum začatia činnosti 28.6.2011