Olajec Ivan - R O D A K
Ľ. Štúra 546, Hliník nad Hronom
0055/2017/E-PT
Dátum: 27.03.2017
Poznámka: - dátum začatia činnosti 22.12.2010
Jakub Solar s. r. o.
Magnezitárska 11, Košice - mestská časť Ťahanovce
0055/2018/E-PT
Dátum: 23.02.2018
Poznámka: - dátum začatia činnosti 23.6.2011
Auguste Cryogenics Slovakia s.r.o.
Vstupný areál U.S. STEEL, Košice
0055/2019/E-PT
Dátum: 29.03.2019
Poznámka: - dátum začatia činnosti 1.3.2019
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov
Volgogradská 88, Prešov
0055/2020/E-PT
Dátum: 15.04.2020
Poznámka: - dátum začatia činnosti 30.10.2017
Lexus s. r. o.
Pekná cesta 15, Bratislava
0055/2021/E-PT
Dátum: 12.03.2021
Poznámka: - dátum začatia činnosti 29.11.2012
Eko-Salmo Plus, s. r. o.
Rastislavova 98 , Košice - mestská časť Juh
0055/2022/E-PT
Dátum: 13.05.2022
Poznámka:
M&V property s. r. o.
Sielnica 414, Sielnica
0055/2023/E-PT
Dátum: 13.02.2023
Poznámka: - dátum začatia činnosti 1.1.2023
Euroko, spol. s r.o.
Hlavná 116, Veľké Kapušany
0055/2024/E-PT
Dátum: 24.01.2024
Poznámka: - dátum začatia činnosti 17.7.2023
Satmont s. r. o.
Ružinovská 42, Bratislava
0056/2018/E-PT
Dátum: 23.02.2018
Poznámka: - dátum začatia činnosti 3.6.2011
Hydrocentrum Liptovská Kokava, s.r.o.
Liptovská Kokava 422, Liptovská Kokava
0056/2019/E-PT
Dátum: 01.04.2019
Poznámka: - dátum začatia činnosti 22.2.2018
MALICO s. r. o. v konkurze
Lukov 158, Lukov
0056/2020/E-PT
Dátum: 17.04.2020
Poznámka: - dátum začatia činnosti 27.12.2013
CITA VIA, s.r.o.
Malohontská 1533/1, Rimavská Sobota
0056/2021/E-PT
Dátum: 12.03.2021
Poznámka:
Lovás Aladár, Ing.
Brezová 14, Bratislava - mestská časť Vrakuňa
0056/2022/E-PT
Dátum: 13.05.2022
Poznámka: - dátum začatia činnosti 1.11.2017
Porsche Werkzeugbau s. r. o.
Štúrova 1, Dubnica nad Váhom
0056/2023/E-PT
Dátum: 13.02.2023
Poznámka: - dátum začatia činnosti 16.12.2022
C.I.M.A. Slovakia, s.r.o.
Továrenská 1/23, Spišská Belá
0056/2024/E-PT
Dátum: 24.01.2024
Poznámka: - dátum začatia činnosti 14.4.2023
ZETASOLAR s. r. o.
Ružinovská 42, Bratislava
0057/2018/E-PT
Dátum: 23.02.2018
Poznámka: - dátum začatia činnosti 27.5.2011
Hydrocentrum Liptovská Kokava, s.r.o.
Liptovská Kokava 422, Liptovská Kokava
0057/2019/E-PT
Dátum: 01.04.2019
Poznámka: - dátum začatia činnosti 22.2.2018
ENERGY INVESTMENTS, s. r. o.
Hosťovce 217, Hosťovce
0057/2020/E-PT
Dátum: 17.04.2020
Poznámka: - dátum začatia činnosti 1.4.2020
MVE Rybany, s. r. o.
Jasenie 371, Jasenie
0057/2021/E-PT
Dátum: 09.03.2021
Poznámka: - dátum začatia činnosti 18.6.2018
Ing. Michal Lovás
Repašského 3, Bratislava - mestská časť Dúbravka
0057/2022/E-PT
Dátum: 13.05.2022
Poznámka: - dátum začatia činnosti 10.2.2021