DVA PLUS, s.r.o.
Novomeského 39, Nitra
0036/2024/E-PT
Dátum: 11.01.2024
Poznámka: - dátum začatia činnosti 14.11.2023
KLIMEX Hutnícky materiál s.r.o.
Mikovíniho 2/A, Trnava
0037/2017/E-PT
Dátum: 07.03.2017
Poznámka: - dátum začatia činnosti 5.3.2013
IKA TRANS, spol. s r.o.
Nad traťou 26, Kežmarok
0037/2019/E-PT
Dátum: 28.02.2019
Poznámka: - dátum začatia činnosti 12.12.2012
Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s. (v skratke NTS, a.s.)
Janka Kráľa 122, Nitra
0037/2020/E-PT
Dátum: 24.02.2020
Poznámka: - dátum začatia činnosti 19.12.2013
A R B Trade s.r.o.
Ružinovská 42, Bratislava
0037/2021/E-PT
Dátum: 08.02.2021
Poznámka: - dátum začatia činnosti 8.6.2011
obnoviteľné zdroje, spol. s r.o.
Karadžičova 2, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
0037/2022/E-PT
Dátum: 14.03.2022
Poznámka: - dátum začatia činnosti 3.6.2011
janom a.s.
Žiškova 22B, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
0037/2023/E-PT
Dátum: 26.01.2023
Poznámka: - dátum začatia činnosti 1.1.2023
OXA projekt, s. r. o.
SNP 1946, Považská Bystrica
0037/2024/E-PT
Dátum: 11.01.2024
Poznámka: - dátum začatia činnosti 25.10.2024
Ľuboš Klimo - KLIMEX
Mikovíniho 2/A, Trnava
0038/2017/E-PT
Dátum: 07.03.2017
Poznámka: - dátum začatia činnosti 2.1.2017
ADP, s.r.o.
Trenčianska 460, Púchov
0038/2018/E-PT
Dátum: 08.02.2018
Poznámka: - dátum začatia činnosti 19.12.2011
anthill concept s.r.o.
Špitálska 55, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
0038/2019/E-PT
Dátum: 01.03.2019
Poznámka: - dátum začatia činnosti 27.6.2011
EURO - ENERGIA 2008, s.r.o.
Kluknava 727, Kluknava
0038/2020/E-PT
Dátum: 24.02.2020
Poznámka: - dátum začatia činnosti 8.4.2015
obnoviteľné zdroje, spol. s r.o.
Ružinovská 42, Bratislava - mestská časť Ružinov
0038/2021/E-PT
Dátum: 08.02.2021
Poznámka: - dátum začatia činnosti 3.6.2011
BPS Myjava, s. r. o.
časť Turá Lúka 195, Myjava
0038/2022/E-PT
Dátum: 14.03.2022
Poznámka: - dátum začatia činnosti 27.5.2013
Mgr. Edita Kováčová
Hečkova 1213/50, Bojnice
0038/2023/E-PT
Dátum: 26.01.2023
Poznámka: - dátum začatia činnosti 1.1.2014
BEPAX, s.r.o.
Rovná 4242/5, Poprad
0038/2024/E-PT
Dátum: 19.01.2024
Poznámka: - dátum začatia činnosti 17.7.2023
ADP service, s.r.o.
Trenčianska 460, Púchov
0039/2018/E-PT
Dátum: 08.02.2018
Poznámka: - dátum začatia činnosti 1.1.2014
MAFIS Energy, s.r.o.
Gen. M. R. Štefánika 7263/6, Trenčín
0039/2019/E-PT
Dátum: 04.03.2019
Poznámka: - dátum začatia činnosti 21.6.2011
Solar RS, s. r. o.
Špitálska 55, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
0039/2020/E-PT
Dátum: 24.02.2020
Poznámka: - dátum začatia činnosti 26.5.2011
Satmont s. r. o.
Ružinovská 42, Bratislava - mestská časť Ružinov
0039/2021/E-PT
Dátum: 09.02.2021
Poznámka: - dátum začatia činnosti 18.5.2011