Kočinský Jaroslav
Štúrova 582/34, Spišská Stará Ves
0031/2019/E-PT
Dátum: 20.02.2019
Poznámka: - dátum začatia činnosti 26.10.2018
SOLAR VALASKÁ BELÁ s. r. o.
Valaská Belá č. 285, Valaská Belá
0031/2021/E-PT
Dátum: 01.02.2021
Poznámka: - dátum začatia činnosti 1.1.2021
AUTONOVA, s.r.o.
Priemyselný areál Východ, súp. č. 3406, Poprad
0031/2022/E-PT
Dátum: 07.03.2022
Poznámka: - dátum začatia činnosti 27.1.2022
Pardubský Boris
Stredná 475/42, Šamorín - Mliečno
0031/2023/E-PT
Dátum: 23.01.2023
Poznámka: - dátum začatia činnosti 1.10.2009
ŽILPO, s. r. o.
Vysokoškolákov 31, Žilina
0031/2024/E-PT
Dátum: 11.01.2024
Poznámka: - dátum začatia činnosti 7.11.2023
UNUM DRUŽSTVO
Južná trieda 119, Košice - mestská časť Juh
0032/2018/E-PT
Dátum: 31.01.2018
Poznámka: - dátum začatia činnosti 19.12.2017
Drenka Otto, Ing.
Dovalovo 343, Liptovský Hrádok
0032/2019/E-PT
Dátum: 25.02.2019
Poznámka: - dátum začatia činnosti 14.8.2007
Snopek Jozef
Tematínska 3, Nové Mesto nad Váhom
0032/2020/E-PT
Dátum: 20.02.2020
Poznámka: - dátum začatia činnosti 28.6.2011
SOLAR VALASKÁ BELÁ s. r. o.
Valaská Belá č. 285, Valaská Belá
0032/2021/E-PT
Dátum: 01.02.2021
Poznámka: - dátum začatia činnosti 1.1.2021
Haluška, s. r. o.
Liptovská Osada 20, Liptovská Osada
0032/2022/E-PT
Dátum: 08.03.2022
Poznámka: - dátum začatia činnosti 15.10.2014
Sochová Daša, Ing.
Nanterská 1681/10, Žilina
0032/2023/E-PT
Dátum: 24.01.2023
Poznámka: - dátum začatia činnosti 1.1.2015
KLEMBER a SPOL, s.r.o.
Jesenského 1204/2, Dunajská Streda
0032/2024/E-PT
Dátum: 11.01.2024
Poznámka: - dátum začatia činnosti 28.11.2024
LEVIATAN ENERGY s. r. o.
Železničná 26A, Senec
0033/2017/E-PT
Dátum: 16.02.2017
Poznámka: - dátum začatia činnosti 23.12.2013
Peris a.s.
Prievozská 32, Bratislava
0033/2018/E-PT
Dátum: 31.01.2018
Poznámka: - dátum začatia činnosti 23.12.2011
Možiešiková Katarina, Ing.
Pavla Horova 26, Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves
0033/2019/E-PT
Dátum: 25.02.2019
Poznámka: - dátum začatia činnosti 1.4.2008
Snopková Oľga
Tematínska 3, Nové Mesto nad Váhom
0033/2020/E-PT
Dátum: 20.02.2020
Poznámka: - dátum začatia činnosti 23.11.2018
SOLAR VALASKÁ BELÁ s. r. o.
Valaská Belá č. 285, Valaská Belá
0033/2021/E-PT
Dátum: 01.02.2021
Poznámka: - dátum začatia činnosti 1.1.2021
A R B Trade s.r.o.
Karadžičova 2, Bratislava
0033/2022/E-PT
Dátum: 10.03.2022
Poznámka: - dátum začatia činnosti 8.6.2011
Šmýkalová Dana
Rakovice 122, Rakovice
0033/2023/E-PT
Dátum: 24.01.2023
Poznámka: - dátum začatia činnosti 21.11.2011
Základná škola s materskou školou, Jakubany 151
Jakubany 151, Jakubovany
0033/2024/E-PT
Dátum: 11.01.2024
Poznámka: - dátum začatia činnosti 27.11.2023