Všeobecné informácie
Obec Borinka
, Borinka 110
Dátum: 11.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0018/2018/V-PC (PDF)
Obec Borinka
, Borinka 110
Dátum: 08.11.2018
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0038/2021/V-PC (PDF)
Obec Borinka
, Borinka 110
Dátum: 21.02.2017
Poznámka:
Obec Borinka
, Borinka 110
Dátum: 12.12.2016
Poznámka:
Obec Borinka
, Borinka 110
Dátum: 16.03.2023
Poznámka:
Obec Braväcovo
Braväcovo 196, Braväcovo
Dátum: 11.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0525/2017/V-PC (PDF)
Obec Braväcovo
Braväcovo 196, Braväcovo
Dátum: 21.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0042/2021/V-PC (PDF)
Obec Braväcovo
Braväcovo 196, Braväcovo
Dátum: 16.11.2016
Poznámka:
Obec Braväcovo
Braväcovo 196, Braväcovo
Dátum: 09.05.2023
Poznámka:
Obec Brehov
Hlavná 1, Brehov
Dátum: 23.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0854/2017/V-PC (PDF)
Obec Brehov
Hlavná 1, Brehov
Dátum: 21.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0220/2021/V-PC (PDF)
Obec Brehov
Hlavná 1, Brehov
Dátum: 19.12.2016
Poznámka:
Obec Brehov
Hlavná 1/57, Brehov
Dátum: 09.05.2023
Poznámka:
Obec Brestov
, Brestov 99
Dátum: 21.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0025/2021/V-PC (PDF)
Obec Brestov
, Brestov 99
Dátum: 06.12.2016
Poznámka:
Obec Brestov
, Brestov 99
Dátum: 10.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0632/2017/V-PC (PDF)
Obec Brestov
, Brestov 99
Dátum: 04.01.2023
Poznámka:
Obec Bretka
Bretka 33, Bretka
Dátum: 02.11.2021
Poznámka:
Obec Bretka
Bretka 33, Bretka
Dátum: 27.06.2023
Poznámka:
Obec Brezany
, Brezany
Dátum: 23.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0923/2017/V-PC (PDF)