Všeobecné informácie
Obec Bogliarka
Bogliarka 33, Kružlov
Dátum: 07.12.2016
Poznámka:
Obec Bogliarka
Bogliarka 33, Kružlov
Dátum: 06.02.2023
Poznámka:
Obec Bohdanovce
, Bohdanovce 142
Dátum: 22.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0846/2017/V-PC (PDF)
Obec Bohdanovce
, Bohdanovce 142
Dátum: 24.09.2019
Poznámka:
Obec Bohdanovce
, Bohdanovce 142
Dátum: 21.02.2017
Poznámka:
Obec Bohdanovce
, Bohdanovce 142
Dátum: 19.12.2016
Poznámka:
Obec Bohdanovce
, Bohdanovce 142
Dátum: 15.06.2023
Poznámka:
Obec Bohunice
Bohunice 103, Bohunice
Dátum: 23.02.2021
Poznámka:
Obec Bohunice
Bohunice 103, Bohunice
Dátum: 14.04.2023
Poznámka:
Obec Bojná
Bojná č. 201, Bojná
Dátum: 22.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0011/2020/V-PC (PDF)
Obec Bojná
Bojná č. 201, Bojná
Dátum: 17.08.2020
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0217/2021/V-PC (PDF)
Obec Bojná
Bojná č. 201, Bojná
Dátum: 14.02.2023
Poznámka:
Obec Bojničky
, Bojničky 90
Dátum: 22.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0618/2017/V-PC (PDF)
Obec Bojničky
, Bojničky 90
Dátum: 21.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0216/2021/V-PC (PDF)
Obec Bojničky
, Bojničky 90
Dátum: 05.12.2016
Poznámka:
Obec Bojničky
, Bojničky 90
Dátum: 26.04.2023
Poznámka:
Obec Boliarov
Boliarov 25, Kecerovce
Dátum: 22.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0830/2017/V-PC (PDF)
Obec Boliarov
Boliarov 25, Kecerovce
Dátum: 21.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0218/2021/V-PC (PDF)
Obec Boliarov
Boliarov 25, Kecerovce
Dátum: 15.12.2016
Poznámka:
Obec Boliarov
Boliarov 25, Kecerovce
Dátum: 13.07.2023
Poznámka: