Všeobecné informácie
Obec Biskupová
Biskupová 62, Veľké Ripňany
Dátum: 05.04.2023
Poznámka:
Obec Blatné
Šarfická 300/37, Blatné
Dátum: 21.03.2024
Poznámka:
Obec Blatné
Šarfická 300/37, Blatné
Dátum: 29.06.2020
Poznámka:
Obec Blatné
Šarfická 300/37, Blatné
Dátum: 21.02.2017
Poznámka:
Obec Blatné
Šarfická 300/37, Blatné
Dátum: 19.12.2016
Poznámka:
Obec Blatné
Šarfická 300/37, Blatné
Dátum: 27.04.2023
Poznámka:
Obec Bobrovec
, Bobrovec 90
Dátum: 22.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0833/2017/V-PC (PDF)
Obec Bobrovec
, Bobrovec 90
Dátum: 21.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0197/2021/V-PC (PDF)
Obec Bobrovec
, Bobrovec 90
Dátum: 15.12.2016
Poznámka:
Obec Bobrovec
, Bobrovec 90
Dátum: 03.03.2023
Poznámka:
Obec Bočiar
, Bočiar 23
Dátum: 11.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0883/2017/V-PC (PDF)
Obec Bočiar
, Bočiar 23
Dátum: 21.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0037/2021/V-PC (PDF)
Obec Bočiar
, Bočiar 23
Dátum: 21.12.2016
Poznámka:
Obec Bočiar
, Bočiar 23
Dátum: 10.05.2023
Poznámka:
Obec Bodovce
Bodovce 55, Uzovce
Dátum: 22.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0785/2017/V-PC (PDF)
Obec Bodovce
Bodovce 55, Uzovce
Dátum: 21.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0200/2021/V-PC (PDF)
Obec Bodovce
Bodovce 55, Uzovce
Dátum: 14.12.2016
Poznámka:
Obec Bodovce
Bodovce 55, Uzovce
Dátum: 21.03.2023
Poznámka:
Obec Bogliarka
Bogliarka 33, Kružlov
Dátum: 22.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0650/2017/V-PC (PDF)
Obec Bogliarka
Bogliarka 33, Kružlov
Dátum: 21.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0202/2021/V-PC (PDF)