Všeobecné informácie
Obec Beluša
Farská 1045/6, Beluša
Dátum: 21.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0163/2021/V-PC (PDF)
Obec Beluša
Farská 1045/6, Beluša
Dátum: 05.12.2016
Poznámka:
Obec Beluša
Farská 1045/6, Beluša
Dátum: 05.09.2023
Poznámka:
Obec Benkovce
č. 22, Benkovce
Dátum: 22.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0556/2017/V-PC (PDF)
Obec Benkovce
č. 22, Benkovce
Dátum: 21.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0164/2021/V-PC (PDF)
Obec Benkovce
č. 22, Benkovce
Dátum: 24.11.2016
Poznámka:
Obec Benkovce
č. 22, Benkovce
Dátum: 08.02.2023
Poznámka:
Obec Benkovce
č. 22, Benkovce
Dátum: 06.09.2023
Poznámka:
Obec Betlanovce
Betlanovce 23, Betlanovce
Dátum: 11.04.2024
Poznámka:
Obec Bidovce
, Bidovce 210
Dátum: 22.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0889/2017/V-PC (PDF)
Obec Bidovce
, Bidovce 210
Dátum: 21.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0165/2021/V-PC (PDF)
Obec Bidovce
, Bidovce 210
Dátum: 21.12.2016
Poznámka:
Obec Bidovce
, Bidovce 210
Dátum: 26.06.2023
Poznámka:
Obec Bielovce
Bielovce 98, Pastovce
Dátum: 21.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0024/2021/V-PC (PDF)
Obec Bielovce
Bielovce 98, Pastovce
Dátum: 08.12.2016
Poznámka:
Obec Bielovce
Bielovce 98, Pastovce
Dátum: 10.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0671/2017/V-PC (PDF)
Obec Bielovce
Bielovce 98, Pastovce
Dátum: 16.02.2023
Poznámka:
Obec Biskupová
Biskupová 62, Veľké Ripňany
Dátum: 22.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0948/2017/V-PC (PDF)
Obec Biskupová
Biskupová 62, Veľké Ripňany
Dátum: 21.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0194/2021/V-PC (PDF)
Obec Biskupová
Biskupová 62, Veľké Ripňany
Dátum: 11.01.2017
Poznámka: