Všeobecné informácie
Obec Bátka
Bátka 161, Bátka
Dátum: 09.07.2018
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0135/2021/V-PC (PDF)
Obec Bátka
Bátka 161, Bátka
Dátum: 14.06.2023
Poznámka:
Obec Bátovce
Bátovce 2, Bátovce
Dátum: 21.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0035/2021/V-PC (PDF)
Obec Bátovce
Bátovce 2, Bátovce
Dátum: 12.12.2016
Poznámka:
Obec Bátovce
Bátovce 2, Bátovce
Dátum: 11.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0760/2017/V-PC (PDF)
Obec Bátovce
Bátovce 2, Bátovce
Dátum: 28.06.2023
Poznámka:
Obec Bátovce
Bátovce 2, Bátovce
Dátum: 28.11.2023
Poznámka:
Obec Beharovce
Beharovce 57, Beharovce
Dátum: 19.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0845/2017/V-PC (PDF)
Obec Beharovce
Beharovce 57, Beharovce
Dátum: 21.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0138/2021/V-PC (PDF)
Obec Beharovce
Beharovce 57, Beharovce
Dátum: 19.12.2016
Poznámka:
Obec Beharovce
Beharovce 57, Beharovce
Dátum: 16.02.2023
Poznámka:
Obec Beladice
Gaštanová 167, Beladice
Dátum: 11.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0878/2017/V-PC (PDF)
Obec Beladice
Gaštanová 167, Beladice
Dátum: 21.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0036/2021/V-PC (PDF)
Obec Beladice
Gaštanová 167, Beladice
Dátum: 20.12.2016
Poznámka:
Obec Beladice
Gaštanová 167, Beladice
Dátum: 12.05.2023
Poznámka:
Obec Beloveža
, Hažlín
Dátum: 22.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0649/2017/V-PC (PDF)
Obec Beloveža
, Hažlín
Dátum: 21.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0162/2021/V-PC (PDF)
Obec Beloveža
, Hažlín
Dátum: 07.12.2016
Poznámka:
Obec Beloveža
, Hažlín
Dátum: 25.01.2023
Poznámka:
Obec Beluša
Farská 1045/6, Beluša
Dátum: 22.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0616/2017/V-PC (PDF)