Všeobecné informácie
Obec Báhoň
Ulica SNP 65, Báhoň
Dátum: 04.01.2023
Poznámka:
Obec Bajtava
Bajtava 86, Bajtava
Dátum: 21.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0034/2021/V-PC (PDF)
Obec Bajtava
Bajtava 86, Bajtava
Dátum: 11.01.2017
Poznámka:
Obec Bajtava
Bajtava 86, Bajtava
Dátum: 11.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0934/2017/V-PC (PDF)
Obec Baldovce
Baldovce 46, Baldovce
Dátum: 11.12.2019
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0022/2021/V-PC (PDF)
Obec Baldovce
Baldovce 46, Baldovce
Dátum: 10.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0020/2019/V-PC (PDF)
Obec Baldovce
Baldovce 46, Baldovce
Dátum: 09.01.2023
Poznámka:
Obec Balog nad Ipľom
Hlavná 75, Balog nad Ipľom
Dátum: 19.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0552/2017/V-PC (PDF)
Obec Balog nad Ipľom
Hlavná 75, Balog nad Ipľom
Dátum: 21.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0133/2021/V-PC (PDF)
Obec Balog nad Ipľom
Hlavná 75, Balog nad Ipľom
Dátum: 24.11.2016
Poznámka:
Obec Balog nad Ipľom
Hlavná 75, Balog nad Ipľom
Dátum: 12.06.2023
Poznámka:
Obec Banské
, Banské 320
Dátum: 21.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0023/2021/V-PC (PDF)
Obec Banské
, Banské 320
Dátum: 08.12.2016
Poznámka:
Obec Banské
, Banské 320
Dátum: 10.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0683/2017/V-PC (PDF)
Obec Banské
, Banské 320
Dátum: 18.01.2023
Poznámka:
Obec Bartošova Lehôtka
Bartošova Lehôtka č. 80, Kremnica
Dátum: 19.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0907/2017/V-PC (PDF)
Obec Bartošova Lehôtka
Bartošova Lehôtka č. 80, Kremnica
Dátum: 21.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0134/2021/V-PC (PDF)
Obec Bartošova Lehôtka
Bartošova Lehôtka č. 80, Kremnica
Dátum: 28.12.2016
Poznámka:
Obec Bartošova Lehôtka
Bartošova Lehôtka č. 80, Kremnica
Dátum: 27.01.2023
Poznámka:
Obec Bátka
Bátka 161, Bátka
Dátum: 19.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0014/2018/V-PC (PDF)