Všeobecné informácie
Obec Babiná
Horná 97/2, Babiná
Dátum: 21.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0122/2021/V-PC (PDF)
Obec Babiná
Horná 97/2, Babiná
Dátum: 11.01.2017
Poznámka:
Obec Babiná
Horná 97/2, Babiná
Dátum: 10.01.2023
Poznámka:
Obec Bačkov
Hlavná 201, Bačkov
Dátum: 19.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0778/2017/V-PC (PDF)
Obec Bačkov
Hlavná 201, Bačkov
Dátum: 26.05.2020
Poznámka:
Obec Bačkov
Hlavná 201, Bačkov
Dátum: 21.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0124/2021/V-PC (PDF)
Obec Bačkov
Hlavná 201, Bačkov
Dátum: 14.12.2016
Poznámka:
Obec Bačkov
Hlavná 201, Bačkov
Dátum: 11.01.2023
Poznámka:
Obec Bačkovík
Bačkovík 41, Bačkovík
Dátum: 19.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0831/2017/V-PC (PDF)
Obec Bačkovík
Bačkovík 41, Bačkovík
Dátum: 21.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0126/2021/V-PC (PDF)
Obec Bačkovík
Bačkovík 41, Bačkovík
Dátum: 15.12.2016
Poznámka:
Obec Bačkovík
Bačkovík 41, Bačkovík
Dátum: 14.07.2023
Poznámka:
Obec Baďan
, Baďan
Dátum: 24.03.2021
Poznámka:
Obec Baďan
, Baďan
Dátum: 23.06.2023
Poznámka:
Obec Bádice
Obchodná 137, Bádice
Dátum: 19.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0983/2017/V-PC (PDF)
Obec Bádice
Obchodná 137, Bádice
Dátum: 31.05.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0130/2021/V-PC (PDF)
Obec Bádice
Obchodná 137, Bádice
Dátum: 10.05.2023
Poznámka:
Obec Báhoň
Ulica SNP 65, Báhoň
Dátum: 21.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0021/2021/V-PC (PDF)
Obec Báhoň
Ulica SNP 65, Báhoň
Dátum: 16.11.2016
Poznámka:
Obec Báhoň
Ulica SNP 65, Báhoň
Dátum: 10.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0523/2017/V-PC (PDF)