Všeobecné informácie
Obec Černík
Černík č. 145, Černík
Dátum: 24.06.2019
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0246/2021/V-PC (PDF)
Obec Černík
Černík 145, Černík
Dátum: 07.03.2023
Poznámka:
Obec Čertižné
Čertižné 57, Habura
Dátum: 23.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0690/2017/V-PC (PDF)
Obec Čertižné
Čertižné 57, Habura
Dátum: 21.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0247/2021/V-PC (PDF)
Obec Čertižné
Čertižné 57, Habura
Dátum: 09.12.2016
Poznámka:
Obec Čertižné
Čertižné 57, Habura
Dátum: 10.02.2023
Poznámka:
Obec Červená Voda
Červená Voda 28, Červená Voda
Dátum: 24.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0688/2017/V-PC (PDF)
Obec Červená Voda
Červená Voda 28, Červená Voda
Dátum: 21.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0307/2021/V-PC (PDF)
Obec Červená Voda
Červená Voda 28, Červená Voda
Dátum: 09.12.2016
Poznámka:
Obec Červená Voda
Červená Voda 28, Červená Voda
Dátum: 15.02.2023
Poznámka:
Obec Červenica pri Sabinove
, Červenica pri Sabinove 122
Dátum: 24.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0825/2017/V-PC (PDF)
Obec Červenica pri Sabinove
, Červenica pri Sabinove 122
Dátum: 21.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0308/2021/V-PC (PDF)
Obec Červenica pri Sabinove
, Červenica pri Sabinove 122
Dátum: 19.12.2016
Poznámka:
Obec Červenica pri Sabinove
, Červenica pri Sabinove 122
Dátum: 10.01.2023
Poznámka:
Obec Červený Kláštor
Červený Kláštor 65, Červený Kláštor
Dátum: 24.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0553/2017/V-PC (PDF)
Obec Červený Kláštor
Červený Kláštor 65, Červený Kláštor
Dátum: 21.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0309/2021/V-PC (PDF)
Obec Červený Kláštor
Červený Kláštor 65, Červený Kláštor
Dátum: 24.11.2016
Poznámka:
Obec Červený Kláštor
Červený Kláštor 65, Červený Kláštor
Dátum: 25.04.2022
Poznámka:
Obec Červený Kláštor
Červený Kláštor 65, Červený Kláštor
Dátum: 29.05.2023
Poznámka:
Obec Chmeľnica
, Chmeľnica 103
Dátum: 21.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0093/2021/V-PC (PDF)