Všeobecné informácie
Obec Čechynce
Hlavná 112/74, Čechynce
Dátum: 23.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0627/2017/V-PC (PDF)
Obec Čechynce
Hlavná 112/74, Čechynce
Dátum: 21.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0242/2021/V-PC (PDF)
Obec Čechynce
Hlavná 112/74, Čechynce
Dátum: 06.12.2016
Poznámka:
Obec Čechynce
Hlavná 112/74, Čechynce
Dátum: 13.03.2023
Poznámka:
Obec Čenkovce
Čenkovce 2, Zlaté Klasy
Dátum: 23.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0847/2017/V-PC (PDF)
Obec Čenkovce
Čenkovce 2, Zlaté Klasy
Dátum: 21.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0243/2021/V-PC (PDF)
Obec Čenkovce
Čenkovce 2, Zlaté Klasy
Dátum: 19.12.2016
Poznámka:
Obec Čenkovce
Čenkovce 2, Zlaté Klasy
Dátum: 15.06.2023
Poznámka:
Obec Čereňany
Pálenická 491/4, Čereňany
Dátum: 15.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0729/2017/V-PC (PDF)
Obec Čereňany
Pálenická 491/4, Čereňany
Dátum: 21.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0058/2021/V-PC (PDF)
Obec Čereňany
Pálenická 491/4, Čereňany
Dátum: 23.12.2016
Poznámka:
Obec Čerenčany
S. Kollára 33/24, Čerenčany
Dátum: 23.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0924/2017/V-PC (PDF)
Obec Čerenčany
S. Kollára 33/24, Čerenčany
Dátum: 21.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0245/2021/V-PC (PDF)
Obec Čerenčany
S. Kollára 33/24, Čerenčany
Dátum: 30.12.2016
Poznámka:
Obec Čerenčany
S. Kollára 33/24, Čerenčany
Dátum: 24.05.2023
Poznámka:
Obec Čermany
Čermany 182, Horné Obdokovce
Dátum: 15.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0763/2017/V-PC (PDF)
Obec Čermany
Čermany 182, Horné Obdokovce
Dátum: 21.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0060/2021/V-PC (PDF)
Obec Čermany
Čermany 182, Horné Obdokovce
Dátum: 16.01.2017
Poznámka:
Obec Čermany
Čermany 182, Horné Obdokovce
Dátum: 19.07.2023
Poznámka:
Obec Černík
Černík č. 145, Černík
Dátum: 23.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0008/2019/V-PC (PDF)