Všeobecné informácie
Obec Cabov
, Cabov 126
Dátum: 08.02.2023
Poznámka:
Obec Čabradský Vrbovok
Čabradský Vrbovok 59, Čabradský Vrbovok
Dátum: 21.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0028/2021/V-PC (PDF)
Obec Čabradský Vrbovok
Čabradský Vrbovok 59, Čabradský Vrbovok
Dátum: 08.12.2016
Poznámka:
Obec Čabradský Vrbovok
Čabradský Vrbovok 59, Čabradský Vrbovok
Dátum: 10.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0673/2017/V-PC (PDF)
Obec Čabradský Vrbovok
Čabradský Vrbovok 59, Čabradský Vrbovok
Dátum: 20.03.2023
Poznámka:
Obec Čakanovce
Čakanovce 79, Bidovce
Dátum: 23.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0578/2017/V-PC (PDF)
Obec Čakanovce
Čakanovce 79, Bidovce
Dátum: 21.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0228/2021/V-PC (PDF)
Obec Čakanovce
Čakanovce 79, Bidovce
Dátum: 05.12.2016
Poznámka:
Obec Čakanovce
Čakanovce 79, Bidovce
Dátum: 10.01.2023
Poznámka:
Obec Častkov
Častkov 35, Častkov
Dátum: 23.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0503/2017/V-PC (PDF)
Obec Častkov
Častkov 35, Častkov
Dátum: 21.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0229/2021/V-PC (PDF)
Obec Častkov
Častkov 35, Častkov
Dátum: 15.11.2016
Poznámka:
Obec Častkov
Častkov 35, Častkov
Dátum: 01.08.2023
Poznámka:
Obec Častkovce
Častkovce 399, Častkovce
Dátum: 21.02.2017
Poznámka:
Obec Častkovce
Častkovce 399, Častkovce
Dátum: 21.12.2016
Poznámka:
Obec Čebovce
F. Szedera 320/162, Čebovce
Dátum: 08.03.2022
Poznámka:
Obec Čebovce
F. Szedera 320/162, Čebovce
Dátum: 15.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0768/2017/V-PC (PDF)
Obec Čebovce
F. Szedera 320/162, Čebovce
Dátum: 21.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0057/2021/V-PC (PDF)
Obec Čebovce
F. Szedera 320/162, Čebovce
Dátum: 23.12.2016
Poznámka:
Obec Čebovce
F. Szedera 320/162, Čebovce
Dátum: 20.03.2023
Poznámka: