Všeobecné informácie
Obec Bzenov
Bzenov 38, Bzenov
Dátum: 15.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0730/2017/V-PC (PDF)
Obec Bzenov
Bzenov 38, Bzenov
Dátum: 21.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0055/2021/V-PC (PDF)
Obec Bzenov
Bzenov 38, Bzenov
Dátum: 02.01.2017
Poznámka:
Obec Bzenov
Bzenov 38, Bzenov
Dátum: 01.06.2023
Poznámka:
Obec Bziny
Brezovická 96/8, Dolný Kubín
Dátum: 21.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0027/2021/V-PC (PDF)
Obec Bziny
Brezovická 96/8, Dolný Kubín
Dátum: 05.12.2016
Poznámka:
Obec Bziny
Brezovická 96/8, Dolný Kubín
Dátum: 10.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0604/2017/V-PC (PDF)
Obec Bziny
Brezovická 96/8, Dolný Kubín
Dátum: 07.02.2023
Poznámka:
Obec Čab
, Čab 1
Dátum: 15.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0861/2017/V-PC (PDF)
Obec Čab
, Čab 1
Dátum: 21.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0056/2021/V-PC (PDF)
Obec Čab
, Čab 1
Dátum: 05.01.2017
Poznámka:
Obec Čab
, Čab 1
Dátum: 28.04.2023
Poznámka:
Obec Cabaj - Čápor
543, Cabaj - Čápor
Dátum: 23.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0820/2017/V-PC (PDF)
Obec Cabaj - Čápor
543, Cabaj - Čápor
Dátum: 21.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0225/2021/V-PC (PDF)
Obec Cabaj - Čápor
543, Cabaj - Čápor
Dátum: 15.12.2016
Poznámka:
Obec Cabaj - Čápor
543, Cabaj-Čápor
Dátum: 29.05.2023
Poznámka:
Obec Cabov
, Cabov 126
Dátum: 23.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0007/2018/V-PC (PDF)
Obec Cabov
, Cabov 126
Dátum: 14.05.2018
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0226/2021/V-PC (PDF)
Obec Cabov
, Cabov 126
Dátum: 21.02.2017
Poznámka:
Obec Cabov
, Cabov 126
Dátum: 07.12.2016
Poznámka: