Všeobecné informácie
Obec Budča
Lhenická 33, Budča
Dátum: 11.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0741/2017/V-PC (PDF)
Obec Budča
Lhenická 33, Budča
Dátum: 21.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0047/2021/V-PC (PDF)
Obec Budča
Lhenická 33, Budča
Dátum: 15.12.2016
Poznámka:
Obec Budča
Lhenická 33, Budča
Dátum: 16.06.2023
Poznámka:
Obec Budmerice
Budmerice 534, Budmerice
Dátum: 05.12.2016
Poznámka:
Obec Budmerice
Budmerice 534, Budmerice
Dátum: 21.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0026/2021/V-PC (PDF)
Obec Budmerice
Budmerice 534, Budmerice
Dátum: 10.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0608/2017/V-PC (PDF)
Obec Budmerice
Budmerice 534, Budmerice
Dátum: 02.02.2023
Poznámka:
Obec Budmerice
Budmerice 534, Budmerice
Dátum: 07.12.2023
Poznámka:
Obec Byšta
Okružná 9, Kazimír
Dátum: 15.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0976/2017/V-PC (PDF)
Obec Byšta
Okružná 9, Kazimír
Dátum: 18.05.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0054/2021/V-PC (PDF)
Obec Byšta
Okružná 9/76, Byšta
Dátum: 10.05.2023
Poznámka:
Obec Bystričany
M. Nešpora 1/17, Bystričany
Dátum: 11.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0764/2017/V-PC (PDF)
Obec Bystričany
M. Nešpora 1/17, Bystričany
Dátum: 21.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0049/2021/V-PC (PDF)
Obec Bystričany
M. Nešpora 1/17, Bystričany
Dátum: 13.12.2016
Poznámka:
Obec Bystričany
M. Nešpora 1/17, Bystričany
Dátum: 01.06.2023
Poznámka:
Obec Bzenica
Bzenica 74, Hliník nad Hronom
Dátum: 23.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0807/2017/V-PC (PDF)
Obec Bzenica
Bzenica 74, Hliník nad Hronom
Dátum: 21.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0224/2021/V-PC (PDF)
Obec Bzenica
Bzenica 74, Hliník nad Hronom
Dátum: 14.12.2016
Poznámka:
Obec Bzenica
Bzenica 74, Hliník nad Hronom
Dátum: 09.05.2023
Poznámka: