Všeobecné informácie
Obec Brezany
, Brezany
Dátum: 21.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0221/2021/V-PC (PDF)
Obec Brezany
, Brezany 64
Dátum: 30.12.2016
Poznámka:
Obec Brezany
, Brezany
Dátum: 07.03.2023
Poznámka:
Obec Brunovce
Brunovce 106, Potvorice
Dátum: 21.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0043/2021/V-PC (PDF)
Obec Brunovce
Brunovce 106, Potvorice
Dátum: 12.01.2017
Poznámka:
Obec Brunovce
Brunovce 106, Potvorice
Dátum: 11.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0954/2017/V-PC (PDF)
Obec Brunovce
Brunovce 106, Potvorice
Dátum: 14.06.2023
Poznámka:
Obec Brunovce
Brunovce 106, Potvorice
Dátum: 18.12.2023
Poznámka:
Obec Brusnica
, Brusnica 44
Dátum: 23.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0689/2017/V-PC (PDF)
Obec Brusnica
, Brusnica 44
Dátum: 21.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0222/2021/V-PC (PDF)
Obec Brusnica
, Brusnica 44
Dátum: 09.12.2016
Poznámka:
Obec Brusnica
, Brusnica 44
Dátum: 13.03.2023
Poznámka:
Obec Brusno
Ondrej nad Hronom 360, Brusno
Dátum: 11.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0806/2017/V-PC (PDF)
Obec Brusno
Ondrej nad Hronom 360, Brusno
Dátum: 21.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0046/2021/V-PC (PDF)
Obec Brusno
Ondrej nad Hronom 360, Brusno
Dátum: 14.12.2016
Poznámka:
Obec Brusno
Ondrej nad Hronom 360, Brusno
Dátum: 28.06.2023
Poznámka:
Obec Bučany
, Bučany 269
Dátum: 23.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0508/2017/V-PC (PDF)
Obec Bučany
, Bučany 269
Dátum: 21.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0223/2021/V-PC (PDF)
Obec Bučany
, Bučany 269
Dátum: 15.11.2016
Poznámka:
Obec Bučany
, Bučany 269
Dátum: 15.06.2023
Poznámka: