Všeobecné informácie
Mesto Krásno nad Kysucou
1. mája 1255, Krásno nad Kysucou
Dátum: 21.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0112/2021/V-PC (PDF)
Mesto Krásno nad Kysucou
1. mája 1255, Krásno nad Kysucou
Dátum: 19.12.2016
Poznámka:
Mesto Krásno nad Kysucou
1. mája 1255, Krásno nad Kysucou
Dátum: 21.03.2023
Poznámka:
Mesto Nová Baňa
Námestie slobody 1, Nová Baňa
Dátum: 21.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0113/2021/V-PC (PDF) v znení rozhodnutia č. 0001/2022/V-PC (PDF)
Mesto Nová Baňa
Námestie slobody 1, Nová Baňa
Dátum: 02.12.2016
Poznámka:
Mesto Nová Baňa
Námestie slobody 1, Nová Baňa
Dátum: 13.01.2022
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0572/2017/V-PC (PDF) v znení rozhodnutia č. 0113/2021/V-PC (PDF)
Mesto Nová Baňa
Námestie slobody 1, Nová Baňa
Dátum: 27.03.2023
Poznámka:
Mesto Sliač
Letecká 1, Sliač
Dátum: 21.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0019/2021/V-PC (PDF)
Mesto Sliač
Letecká 1, Sliač
Dátum: 16.12.2016
Poznámka:
Mesto Sliač
Letecká 1, Sliač
Dátum: 10.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0840/2017/V-PC (PDF)
Mesto Sliač
Letecká 1, Sliač
Dátum: 09.01.2023
Poznámka:
Mesto Tvrdošín
Trojičné námestie 185, Tvrdošín
Dátum: 19.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0808/2017/V-PC (PDF)
Mesto Tvrdošín
Trojičné námestie 185, Tvrdošín
Dátum: 21.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0114/2021/V-PC (PDF)
Mesto Tvrdošín
Trojičné námestie 185, Tvrdošín
Dátum: 14.12.2016
Poznámka:
Mesto Tvrdošín
Trojičné námestie 185, Tvrdošín
Dátum: 29.05.2023
Poznámka:
Obec Abrahám
, Abrahám
Dátum: 11.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0660/2017/V-PC (PDF)
Obec Abrahám
, Abrahám
Dátum: 21.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0031/2021/V-PC (PDF)
Obec Abrahám
, Abrahám
Dátum: 07.12.2016
Poznámka:
Obec Abrahám
, Abrahám
Dátum: 11.07.2023
Poznámka:
Obec Abrahám
, Abrahám
Dátum: 18.03.2024
Poznámka: