Údaje k návrhu ceny tepla na rok 2019

Hodnota výhrevnosti zemného plynu a jadrovej inflácie

Parameter hodnota parametra

Výhrevnosť zemného plynu

34,8977 MJ/m3

Pomer spaľovacieho tepla a výhrevnosti

1,108201

Jadrová inflácia JPI

+2,65

[30.08.2018]

Hodnoty korekčných koeficientov na rok 2019

V zmysle § 4 ods. 5 vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 24. augusta 2016 č. 248/2016 Z. z.,
ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike v znení vyhlášky č.205/2018 Z. z.
úrad zverejňuje nasledovné hodnoty korekčných koeficientov kp, ka, kb, kc, kd ke, kf a kg na rok 2019::

kp = 1,28
ka = 1,00
kb = 1,00
kc = 1,00
kd = 1,00
ke = 1,00
kf = 1,00
kg = 1,00

[27.09.2018]


Priemerný počet dennostupňov v roku 2017 (Dt-2 )

V zmysle Vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 24. augusta 2016 č. 248/2016 Z. z.,
ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike, úrad oznamuje priemerný počet dennostupňov v roku 2017

D2017 = 3667

[18.06.2018]


„Hodnoty korekčných koeficientov na rok 2018

V zmysle § 4 ods. 5 Vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 24. augusta 2016 č. 248/2016 Z. z.,
ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike
sú hodnoty korekčných koeficientov ka, kb, kc, kd, ke, kf a kg na rok 2018 nasledovné:

ka = 1,00
kb = 1,00
kc = 1,00
kd = 1,00
ke = 1,00
kf = 1,00
kg = 1,00

Údaje k návrhu ceny tepla na rok 2018:
výhrevnosť zemného plynu – 34,9072 MJ/m3
pomer spaľovacieho tepla a výhrevnosti – 1,108334
jadrová inflácia JPI – (+0,9333)
cena CENCG t – 16,9079 €/MWh

Hodnota  CENCG t platí pre návrhy ceny tepla doručené do 30. septembra 2017. Každý ďalší mesiac bude hodnota iná.“

[11.09.2017]


Priemerný počet dennostupňov v roku 2016 (Dt-2 )

V zmysle Vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 24. augusta 2016 č. 248/2016 Z. z.,
ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike je priemerný počet dennostupňov v roku 2016

D2016 = 3540

[15.06.2017]


Hodnoty korekčných koeficientov k 8. septembru 2016

V zmysle § 4 ods. 5 Vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 24. augusta 2016 č. 248/2017 Z. z.,
ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike
sú hodnoty korekčných koeficientov ka, kb, kc, kd, ke, kf a kg na rok 2017 nasledovné:

ka = 1,00
kb = 1,00
kc = 1,00
kd = 1,00
ke = 1,00
kf = 1,00
kg = 1,00

Údaje k návrhu ceny tepla na rok 2017:
výhrevnosť zemného plynu – 34,9989 MJ/m3
pomer spaľovacieho tepla a výhrevnosti – 1,108051
jadrová inflácia JPI – (-0,04166)
hodnota CENCG t – 16,2927 €/MWh
 
Hodnota  CENCG t platí pre návrhy ceny tepla doručené do 30. septembra 2016. Každý ďalší mesiac bude hodnota iná.

[07.09.2016]