Tabuľka: Maximálna výška ceny za sadzbu odobraného množstva zemného plynu
Nákup plynu v mesiaci 01/2024 02/2024 03/2024 04/2024 05/2024 06/2024 07/2024 08/2024 09/2024 10/2024 11/2024 12/2024
CETHEt (€/MWh) 34,1219 30,4024 31,2848                  
CZPt max. (€/MWh) 39,2402 34,9628 35,9775