Výhrevnosť zemného plynu 34,9668 MJ/m3
Výhrevnosť zemného plynu 9,713 kWh/m3
 Spaľovacie teplo zemného plynu 10,763 kWhGCV/m3
 Pomer spaľovacieho tepla a výhrevnosti 1,108103
 Jadrová inflácia JPI 7,65 %

Maximálna výška ceny za sadzbu odobraného množstva zemného plynu
Nákup plynu v mesiaci 01/2022 02/2022 03/2022 04/2022 05/2022 06/2022 07/2022 08/2022 09/2022 10/2022 11/2022 12/2022
CETHEt (€/MWh) 48,0657 55,9247 75,7281 86,6235 90,7292 97,5739 141,0893 213,6565 193,9853 156,8413 129,0638 123,7333
CZPt max. (€/MWh) 55,2755 64,3133 87,0874 99,6171 104,3386 112,2099 162,2527 245,7050 223,0831 180,3675 148,4234 142,2933

Časté otázky a odpovede k uplatneniu vyhlášky č. 312/2022 Z.z.