Výhrevnosť zemného plynu 34,9684 MJ/m3
 Pomer spaľovacieho tepla a výhrevnosti 1,108221
 Jadrová inflácia JPI 2,5167 %
 CENCGt 13,8219 €/MWh
 CZPt max. 15,8952 €/MWh

Hodnoty korekčných koeficientov na rok 2021

kp = 1,00
ka = 1,00
kb = 1,00
kc = 1,00
kd = 1,00
ke = 1,00
kf = 1,00
kg = 1,00

Priemerný počet dennostupňov v roku 2019 (0Dt-2 )

0D2019 = 3329