Výhrevnosť zemného plynu 34,8838 MJ/m3
 Pomer spaľovacieho tepla a výhrevnosti 1,108406
 Jadrová inflácia JPI 2,37 %
 CENCGt 19,9976 €/MWh
 CZPt 22,9972 €/MWh

Hodnoty korekčných koeficientov na rok 2020

kp = 1,00
ka = 1,00
kb = 1,00
kc = 1,00
kd = 1,00
ke = 1,00
kf = 1,00
kg = 1,00

Priemerný počet dennostupňov v roku 2018 (0Dt-2 )

0D2019 = 3224