PVE Nová Lehota s.r.o
Žilinská 12, Piešťany
0607/2011/E-PT
Dátum: 08.12.2011
Poznámka:
Čikešová Danica
Zimná 8, Prešov
0606/2014/E-PT
Dátum: 10.09.2014
Poznámka: - dátum začatia činnosti 13.8.2014
RENERGIE Solárny park Paňovce s.r.o.
Pribinova 25, Bratislava
0606/2012/E-PT
Dátum: 17.12.2012
Poznámka:
PRIMA Revúca, s.r.o.
Dobšinského 836/28, Revúca
0606/2011/E-PT
Dátum: 07.12.2011
Poznámka: - dátum začatia činnosti 1.1.2012
Peter Pavlanský "DIESEL ÖIL"
Potočná 26, Harichovce
0605/2014/E-PT
Dátum: 10.09.2014
Poznámka: - dátum začatia činnosti 8.7.2014
RENERGIE Solárny Park Michalovce s.r.o
Pribinova 25, Bratislava
0605/2012/E-PT
Dátum: 17.12.2012
Poznámka: - dátum začatia činnosti 17.12.2012
BASTAV, s.r.o.
Hrabiny 1057, Tisovec
0605/2011/E-PT
Dátum: 07.12.2011
Poznámka:
Králik Viliam
Krčméryho 8/14, Spišská Nová Ves
0604/2014/E-PT
Dátum: 10.09.2014
Poznámka: - dátum začatia činnosti 1.12.2009
RENERGIE Solárny park Horné Turovce s. r. o.
Pribinova 25, Bratislava
0604/2012/E-PT
Dátum: 17.12.2012
Poznámka:
Achimská Marta
Ďanová 158, pošta Príbovce
0604/2011/E-PT
Dátum: 07.12.2011
Poznámka: - dátum začatia činnosti 7.12.2011
RENERGIE Solárny park Zemplínsky Branč s.r.o.
Pribinova 25, Bratislava
0603/2012/E-PT
Dátum: 17.12.2012
Poznámka:
Brantner Nova, s.r.o.
Sadová 13, Spišská Nová Ves
0603/2011/E-PT
Dátum: 07.12.2011
Poznámka: - dátum začatia činnosti 7.12.2011
Čopáková Mária
Janov 61, Janov
0602/2014/E-PT
Dátum: 08.09.2014
Poznámka: - dátum začatia činnosti 11.7.2014
RENERGIE Solárny park Otročok s. r. o.
Pribinova 25, Bratislava
0602/2012/E-PT
Dátum: 17.12.2012
Poznámka:
PRODUKT SK s.r.o.
Streženická 1023, Púchov
0602/2011/E-PT
Dátum: 07.12.2011
Poznámka: - dátum začatia činnosti 20.11.2011
Bukovčák Richard
Bučany 576, Bučany
0601/2014/E-PT
Dátum: 08.09.2014
Poznámka: - dátum začatia činnosti 23.5.2014
RENERGIE Solárny Park Bory s.r.o
Pribinova 25, Bratislava
0601/2012/E-PT
Dátum: 17.12.2012
Poznámka:
BIO INVESTMENTS s.r.o.
Lukov 158, Lukov
0600/2014/E-PT
Dátum: 08.09.2014
Poznámka: - dátum začatia činnosti 30.12.2013
RENERGIE Solárny park Nižný Skálnik s. r. o.
Pribinova 25, Bratislava
0600/2012/E-PT
Dátum: 17.12.2012
Poznámka: - dátum začatia činnosti 17.12.2012
ODEVA Fashion, s.r.o.
Čulenova 950/1, Skalica
0600/2011/E-PT
Dátum: 07.12.2011
Poznámka: